Ebedi Takvim


Amatör Balıkçılık Hakkında

22 Ekim 2012 Pazartesi


Amatör Balıkçılık nedir?

Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla
yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen,
avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık
etkinliğidir.

Amatör Balıkçı nedir?

Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek
kişiyi ifade etmektedir.

 Amatör Balıkçı Belgesi (ABB) nedir?

Amatör balıkçılık yapmak isteyen gerçek kişiler,
21 Ağustos 2008 tarihli, 26974 sayılı ‘‘2/2
Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Avcılığı
Düzenleyen Tebliğ’’ kapsamında söz konusu tebliğ
ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara
uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler.Bu
kişilere müracaatları halinde amatör balıkçılık
yaparken  yanında bulundurmak istemeleri
durumunda veriliş tarihinden itibaren 5 yıl geçerli
olmak üzere, İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüklerince “Amatör  Balıkçı Belgesi” verilir.
Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında
bulundurulması zorunlu değildir.


Yabancı uyruklu kişilerin amatörbalıkçılık yapabilmesi ne şekilde olur?

Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi
misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı
uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile
avlanabilirler.

Misafir Amatör Balıkçı Belgesi nasıltemin edilir?

İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri
tarafından, her yıl belirlenen bir bedel karşılığında
2 yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör
Balıkçı Belgesi verilir

. Denizlerimizde amatör balıkçılık
yaparken avlayamayacağım türler, avcılık 8 9
yapabileceğim yerlere ilişkin yasaklar ve
kullanabileceğim av vasıtaları ile yöntemleri
hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?
Denizlerimizde yapacağınız amatör su ürünleri
avcılığına ilişkin;
a. Yer yasaklarına,
b. Av vasıtaları ve yöntemleriyle ilgili
düzenlemelere,
c. Türlere ilişkin yasaklamalara,
www.sgk.tsk.tr ve www.denizcilik.gov.tr internet
adreslerinden; ‘‘2/2 Numaralı Amatör (Sportif)
Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’’
(Tebliğ No.:2008/49)’e ulaşarak gerekli bilgilere
ulaşabilirsiniz.
Yabancı turist kişilerin Amatör Balıkçılıkyapabilmesi ne şekilde olur?
Denizlerimizde tekne ile avlanmak isteyen yabancı
amatör balıkçılar, “Amatör Balıkçılık Turizm
İzni”ne sahip olanlar vasıtasıyla ve “Avlanma
Pulu” almak suretiyle avlanabilirler. Yabancı
uyruklu amatör balıkçılar ise; herhangi bir izin,
belge veya avlanma pulu almaksızın;  amatör balık
avcılığıyla ilgili derneklerinin sportif balık avcılığı
yarışmaları kapsamında ya da denizlerimizde
sadece karadan olmak ve ‘‘2/2 Numaralı
Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını
Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No.:2008/49)’’de geçen
kurallara uymak kaydı ile avlanabilirler. 10 11

Amatör Balıkçılık Turizm İzni kimlereverilir?

Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak
olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere,
alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere
İl/İlçe Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nce amatör
balıkçılık turizm izni verilir.
Amatör Balıkçılık Turizm İzni’ne sahipkişilerin sorumlulukları nelerdir?
Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler,
avlandırdıkları amatör balık avcılarının
‘‘2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su
Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ
No.:2008/49)’’de belirtilen kurallara uygun olarak
avlanmasından sorumludur. Adı geçen Tebliğ ile
belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan
avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların
belgesine el konularak iptal edilir. İki yıl süre ile
yeni belge verilmez.

Avlanma Pulu nasıl temin edilir?

Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar,
İl/İlçe Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nden,
her balık avı partisine katılacak her bir yabancı
amatör balık avcısı için her yıl belirlenen bir bedel
karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.
Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için
geçerlidir.


Denizlerimizde avlanan amatör balıkçıların avlayabileceği türler ile söz konusu türlerin avlanma limitlerine ilişkin bilmem gerekenler nelerdir? 
Türler Boy limiti (cm) (en az) Miktar limiti (en fazla)
Akya 30 3 adet
Barbunya - Tekir 13 Kg
Çipura 15 Kg
Deniz turnası 60 1 adet
Gobene (Tombik) 40 3 adet
İstavrit 13 Kg
Kalkan 40 2 adet
Kefal 20 Kg
Kolyoz 18 Kg
Levrek 18 Kg
Mercan 15 Kg
Orkinos (Ton) 90 1 adet
Palamut - Torik 25 Kg
Pisi 20 Kg
Sinagrit 20 Kg
Uskumru 20 Kg
Uzun kanat orkinos 60 1 adet
Yazılı orkinos 45 2 adet
Hani 30 3 adet
Karagöz 18 Kg
Lagos 45 3 adet
Lüfer 20 Kg
Orfoz 45 3 adet
Sargos 21 Kg

Yukarıda yer alan tabloda belirtilen türlere ve avlanma limitlerine yönelik ilgili hususlar aşağıda yer almaktadır.

 • a. %5 küçük olan boylara izin verilir.
 • b. Adet cinsinden limit verilen türlerde kilogram (kg) cinsinden limitlere bakılmaz.
 • c. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir.
 • ç. Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır.
 • d. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir.Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez.
 • e. Adet ve kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.

Denizlerde amatör avcılık nasıl ve ne şekilde yapılabilir?

Denizlerde amatör avcılık yapılmasına ilişkin
hususlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

a.  Denizlerde amatör avcılık, zaman yasağına tabi 
değildir.
b. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler 
haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
c. Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve 
sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü 
olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve su altı 
tüfeği ile yapılabilir.
ç. 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Avcılığı 
Düzenleyen Tebliğ’de özellikleri belirtilerek 
izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve 
patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, 
uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, 
balık otu vb. ile su ürünleri avcılığı yapılması, 
bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde 
bulundurulması yasaktır.
d. Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı 
kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari 
hariç 6 adedi geçemez. 
e. Denizlerde gece zıpkın ve su altı tüfeği ile avcılık 
yapılamaz.
f. Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, 
şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, 
her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı
kullanılamaz.  Ancak amatör su altı avcılarının 
emniyeti açısından, en fazla 6 Volt gücünde fener 
bulundurulabilir.
h. Su altı tüfeği ile orfoz ve lahos avcılığı 
yapılamaz.
g. 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde 
şamandıralarla sınırları belirlenmiş yüzme alanları 
içinde, zıpkınla veya su altı tüfeği ile su ürünleri 
avcılığı yapmak yasaktır. 
ğ. Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki 
su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, 
mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde 
yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.
h. Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 
metreden daha yakın mesafede su ürünleri avcılığı 
yapılması yasaktır.
ı. Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av 
aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında 
bulundurulması ve su ürünleri avcılığında 
kullanılması yasaktır.
i. Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek 
yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı 
yapılması yasaktır.
j. Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenerek, 24 
Eylül 2001 tarihli, 24533 sayılı Resmi Gazete’de 
koordinatları ilan edilen bölgelerde her türlü dalış 
yapılarak su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ MEVZUAT

No:2008/49).
Yukarıda belirtilen mevzuata; www.sgk.tsk.tr, 
www.denizcilik.gov.tr ve www.resmigazete.gov.
tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Konuya 
ilişkin mevzuattaki değişiklikler ile birlikte bu 
broşürdeki hususlar da değişecektir.
Devamını oku....... Amatör Balıkçılık Hakkında

Kerteriz Nedir nasıl alınır

19 Temmuz 2012 Perşembe

Kerteriz almak

 Kerteriz, karadaki sabit cisimlerden faydalanılarak deniz üzerinde herhangi bir noktayı belirleyen sabitlerin adıdır. Herhangi bir dalış noktası yeniden bulunmak ya da denize düşürülen bir cismin o noktaya geri dönülerek araması yapılmak istendiğinde veya daha önceden verimli balık avı yapılan yerleri tekrar bulabilmek için kerterizler kullanılır. GPS kullanılıyor olsa dahi kerteriz alınması ve bu tekniği bilinmesi, özellikle dalış süresince gerçekleştirilecek navigasyon için önemli ve gereklidir. Deniz üzerinde herhangi bir noktayı belirlemek için birbirinden farklı açılarda iki doğruya ihtiyaç vardır. Bu doğruların her biri için de aynı doğru üzerinde yer alacak olan iki farklı noktaya ihtiyaç olacaktır. Dolayısıyla deniz üzerinde herhangi bir noktanın kerterizini almak için iki farklı doğru açı üzerinde toplam dört farklı noktanın seçilmiş olması gerekir. Kerteriz noktaları uzaktan görülebilecek, önü kapanmayacak, sabit ve çevredeki diğer şekillerden ayırt edilebilecek özellikte olmalıdır. Aynı doğrultudaki noktalardan arkada olanı önde olandan daha yüksekte olmalıdır. Oluşturulan kerteriz doğrularının kesişme açıları en az 60° olmalıdır. Hata payını ortadan kaldırmak için bir başka nokta daha bulunmalı ve onun da diğer doğruyla açısı en az 60° olmalıdır. Karadaki kerteriz noktalarının yanı sıra, o nokta için derinlik değerinin de muhakkak biliniyor olması gerekir... 

Kerteriz nedir?
 Gemi dışında bulunan bir maddenin yönünü belirtmek için geminin pusulasında ölçülen açısına kerteriz denir. Hakiki kerteriz ve nısbi kerteriz olarak iki çeşittir.

 1.  Hakiki kerteriz: Bir maddenin coğrafik kuzey yönünden alınan kerterizine denir. 000o dan sağa doğru 360o ye kadar ölçülür. Haritaya çizilen bütün kerterizler hakikidir. Nısbi olarak çizilen kerterizleri haritaya çizmek için hakikiye çevirmek gerekir.
 2.  Nısbi kerteriz: Geminin rotası hesaba katılmadan, pruvasından sancak yada iskeleye doğru ölçülen açıya nisbi kerteriz denir. Söylenirken de sancak mı iskele mi olduğu belirtilir. Bu belirtilen kerterizler ticari amaçlı ya da gezi amaçlı yatlarda ve gemilerde kullanılır. Yarış yatlarında ise, kısa yarışlarda, bu şekilde harita üzerinde kerteriz alınmaz; sadece start esnasında fodepar olmamak için start hattının doğrultusunda (start şamandırası ile komite botunun üzerindeki start bayrağı doğrultusunda), kadar bir kerteriz alınır. Uzun yarışlarda ise, daha önceden gidilecek yerlerin haritaları chart plotter a girilir, ve GPS üzerinden rota çizilirken, daha önceden bilinen noktalar (sabit) kerteriz olarak harita üzerine işaretlenir. Kerteriz Koyma: Hem yarışlarda start işleminde, hem hedef belirlemede, hem de demirledikten sonra demir taramasını çabuk anlayabilmek için kerteriz koyma işleminin düzgün yapılabilmesi çok önemlidir. Kerteriz almak; belli bir noktayı bulabilmek için, ikişer noktanın birleşmesiyle oluşan iki doğruyu, bulunduğunuz nokta üzerinde kesiştirmek olarak tanımlanabilir. Bulunduğunuz noktaya kerterizi yerleştirince, bu noktadan ayrıldığınızda bile tekrar aynı noktaya geri dönüşünüzü mümkün kılarsınız. Kerteriz alırken, seçeceğiniz noktaların mutlaka sabit olmasına dikkat etmelisiniz. Kıyıdaki bir camii, özel bir bina veya ağaç, bir fener veya bir kara parçası olabilir. Başka bir tekneyi, bulutları veya bir ormandaki ağacı referans noktası olarak almak yanlış sonuçlara sebep olabilir.
Devamını oku....... Kerteriz Nedir nasıl alınır

Akya(Lichia amia)

30 Ağustos 2011 Salı


                                                    

                                                                                                           
Familyası Latincesi İngilizcesi Mahalli Adı
Lichiidae Lichia amia Lear fish Çıplak ,kuzu, pulsuz, hanım balığı,İskender balığı,Leka

 Morfolojik Özellikleri: 
 Vücut oval, yanlardan yassılaşmış, sırt mavi, kısmen yeşilimsi, karın gümüşi renktedir. Vücut ince yapılmış pullarla örtülü, kafada pul yoktur. Yanal çizgi karakteristik olup, solungaç kapağından başlar, göğüs ucuna kadar sırta paralel hat çizer, daha sonra karına doğru bir kavis yapıp, tekrar düz bir hat halinde kuyruğa uzanır. Yırtıcılığı lüfere benzediği için kofana irisi diye tanımlandığı olursa da, lüferlerden yanal çizginin solungaç kapağının ilerisinden düz bir hat halinde kuyruğa uzaması ile ayrılır.

 Genelde 50 - 100 cm, en çok 180 cm. ve 60 kg. ağırlıkta olabilir. Yumuşakçalar, kabuklular ve küçük balıklarla beslenerek dipte kıyılara yakın küçük sürüler halinde dolaşır. Canavar balıklardandır, çevresindeki balıkları yok edercesine yer. Geçmişte çok avlanılması nedeniyle neslinin tükenme tehlikesi vardır. Korunması gerekir.

Maksimum uzunluğu 1 Metre.
Ortalama uzunluğu 50-60cm.
Maksimum ağırlığı 60 kg
Ortalama ağırlığı 30-35 kg
Üreme zamanları

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

X
X
XAvlanma Yöntemleri:Dalyanlar, Iğrıp, Manyat, Parakete ve Olta.


 1. Canlı yemle Akya yakalamak
 2. Kaşık ile Akya avı
 3. Dip sürtmesi
 4. Resim)Yapay yemle avlanma

Devamını oku....... Akya(Lichia amia)

Ahtapot(Octopus vulgaris)
Familyası Latincesi İngilizcesi Mahalli Adı
Octopodidae Octopus vulgaris Common octopus Ahtapot

Morfolojik Özellikleri: 

AHTAPOT (Octopus) familyası: Ahtapotgiller (Octopodidae) Özellikleri: 2-3 cm ile 10 m arasında değişik büyüklükte olanları vardır. Yaşadığı yerler: Bütün denizler. Çeşitleri: Elliden fazla türü mevcuttur.

Sekiz kollu kabuksuz bir kafadan bacaklıdır. Kayalar üstünde kollarıyla sürünerek ve suyu hunisinden püskürterek hareket eder. Küçük türleri kayalık ve yarıklar arasında gizlenerek avlanır. İnsan ve büyük hayvanlardan saklanırlar. Çekmenli kollarıyla yengeçleri yakalar, kabuklarını boynuzsu ikiz çeneleriyle ve dişli dilleriyle parçalarlar. Parlak ve ses çıkaran nesnelere karşı çok meraklıdırlar. Bazı türleri savunma mekanizması olarak mürekkep fışkırtabilir. Bu durum birçok kez Mürekkep balıklarıyla karıştırılmasına yol açar. Mürekkep balığı en yakın akrabasıdır.

Vücutları kısa ve yuvarlak yapıdadır ve manto üzerinde yüzgeçler yoktur. Ahtapotlar, bir çift gelişmiş gözleri bulunan ve beyinleri iyi gelişmiş, kabuksuz omurgasız hayvanlardır. 3 kalbi vardır.Manto boşluklarında bulunan solungaçlarıyla solunum yaparlar. Boyları 100 cm' ye kadar çıkabilir. Bir çift küçük çubuk halinde kabuk kalıntısı bulunur. Ağız çevresinde, üzerinde 2 sıra vantuz ( yapışıcı safiha ) bulunan ve başın çevresinden çıkan 8 adet, benzer yapıda, aynı uzunlukta ve dipte kısa bir zarla birbirlerine bağlı olan, güçlü bacak ve kolları bulunur. Yalnız “Eledone” cinsi ahtapotlarının kollarında tek sıra mevcuttur. Ters çevrilip bakılırsa tam ortada kuş gagasına benzeyen sert, koyu renkli ve kesici ağzı görülür. Erkeklerde bu kollardan birisi cinsel organ vazifesi görecek şekilde değişikliğe uğramış olup hektokotil olarak adlandırılırlar.

Ahtapotun yumurtaları

Ahtapotun yumurtasının her biri bir kapsülle muhafaza edilir. Yumurtalar salkım şeklinde bir küme meydana getirir. Her kapsülün bir ucu taşa veya başka bir zemine bağlanır. Dişi ahtapot yumurtaların üzerine kuluçkaya yatar. Açlıktan ölme pahasına yumurtalarını terk etmez. Hatta zorda kaldığında bacaklarından bir kaçını yiyebilir. Yumurtadan doğrudan doğruya ergine benzer yavrular çıkar. Bu yavrular sinir sisteminin kontrolü altında kasılarak veya gevşeyerek seri bir şekilde renklerini değiştirerek bulundukları ortama adapte olurlar.

Avlanması ve tüketilmesi

Ahtapot Ege-Akdeniz mutfağının aranan mezelerinden biridir. Özellikle zeytinyağlı salatası çok bilinir ve bölgede tüketilir. Avlanan ahtapot etinin yumuşaması için tahta bir sopayla düz bir taşın üzerinde dövülür. Haşlandıktan sonra salatası, yahnisi, kızartması yapılarak yenilir. Tekne üzerinden avlanması 'ahtapot salası' adı verilen kendine özgü bir oltayla yapılır. Kalın misina, iple yapılan oltaya plastik yapma balıklar, fosforlu etiketler, ses çıkartabilecek zil, metal levha takılır. Sürekli sallanan ve teknenin çok yavaş hareket ettiği avlanmada maksat meraklı yaradılışa sahip hayvanın salaya sarılmasını sağlamaktır. Dalarak zıpkınla avcılığı da yapılır.

Üreme

Ahtapotlarda üreme eşeyli üreme şeklinde gerçekleşmektedir. Erkek bireyler cinsi olgunluğa 8-10 aylık iken, 8-9 cm manto boyunda ulaşırlar. Buna karşılık dişi bireyler cinsi olgunluğa 16-18 aylık bir sürede manto boyları 13-15 cm iken ulaşırlar. Kafadan bacaklıların yaşam süreleri yumurtlama ile son bulduğu için dişi bireylerin cinsi olgunluğa erişme süreleri genellikle yaşam sürelerini belirlemektedir. Buna göre 13-14 cm manto boyuna sahip dişi 18-24 ay arasında yaşam süresine sahip olmaktadır. Erkeklerde yaşam süresi 3-4 yıl, dişilerde 2-3 yıl olmaktadır.

Çiftleşme esnasında erkek dişiye yaklaşarak, dişinin ağız üzere oturduğu bir sırada hektokotilize olmuş kolunu dişinin manto boşluğuna uzatarak spermlerini bırakır.

Birleşme birkaç saat sürebilir ve aynı çift birleşmeyi bir hafta süresince defalarca tekrarlayabilirler. Dişi ve erkek ahtapot değişik bireylerle de birleşebilirler. Döllenme gerçekleşmemiş ise bu birleşme sık sık tekrarlanabilir. Döllenme gerçekleştiğinde dişiler yumurtlamak için güvenli bir yuva aramada cesur ve araştırmacı bir davranış içindedirler. Çünkü yumurtaların rahatsız edilmeyecek sağlam bir yuvaya bırakılması gerekmektedir.

Spremataforlar ovaryumda bulunurlar, boş olanlar dışarıya atılır. 12-13 cm manto boyuna sahip bir dişi ahtapot 130000- 250000 arasında bentik yumurta üretebilmektedir. Bu sayı bazen 400000'e de çıkabilir.

Döllenen yumurtalar ovaryumdan salgılanan iki sıvı ile birlikte ovaryumdan atılır. Dişi ahtapot bu yumurtaları güvenli bulduğu yuvanın tavanına yapıştırır. Daha sonra yuvanın güvenliğini sağlamak için tüm çatlak, delik ve yarıkları topladığı küçük taş ve kabuklarla kapatır.

Çoğu zaman yuvanın ana girişine aralarında su akımının geçebileceği büyük taşlarla kapatılır. Yumurtaların çatlama süresi 25°C' de 20-25 gün iken, 13°C' de 125 gün olarak tespit edilmiştir.(Bravo de Laguna, 1980). Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra anne genellikle ölür ve yavrular yuvayı terk eder. Yavrular yumurtadan çıkış sonrası pelajik ortamda bulunup 40 günün sonunda bentik bölgeye yerleşirler. Yumurtadan çıkan yavruların gelişme oranı incelendiğinde ilk gün 0.1gr ile 0.25gr ağırlığa sahip bireylerin 90 gün sonunda 39gr ağırlığa ulaştığı, 135 gün sonunda 5 cm manto büyüklüğünde olduğu ve 12- 15 ay sonunda erkek bireylerin 2.5 kg, dişi bireylerin 2 kg'a ulaştığı tespit edilmiştir( Itami, 1980). Yumurta bırakmak için seçilen yuvalar, yumurtanın yapıştırılabileceği sert bir cisim (kaya, kabuk, şişe, amfora) ve kirlenme olasılığı (çamur, kil, tortu) az olan prekorallijenli alanlar ve kayalık bölgeler tercih edilir.

Maksimum uzunluğu 300cm.
Ortalama uzunluğu 70-80 cm.
Maksimum ağırlığı gr.
Ortalama ağırlığı gr.
Üreme zamanları
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

X X
Avlanma Yöntemleri: Zıpkın, Olta, Trol, Trata, Manyat, Çömlekler.

Ahtapot oltası ve avcılığı Bilgi için tıklayınız.

Ahtapot Video izle

Devamını oku....... Ahtapot(Octopus vulgaris)

Barbun(Barbunya) (Muhllus barbatus)

29 Ağustos 2011 PazartesiFamilyası Latincesi İngilizcesi Mahalli Adı
Mullidae Mullus barbatus Striped mullet Asıl Barbunya, Kepez Barbunyası, Çalı Barbunyası, Sultan Balığı.
Morfolojik Özellikleri: 
 Vücut yanlardan basık, oval şekilde baş irice yandan görünüşü buruna doğru yuvarlak, alnı dikey, yüzgeçleri sarı, vücudu pembe-kırmızı, baş, vücut büyük, kolayca dökülebilen pullarla kaplı, alt çenenin altında uzunca iki bıyığı vardır. Alt çenede diş yoktur. Yan çizgisi aralıksız ve düzdür. Dorsal yüzgeç renksiz veya düz renklidir. Barbunya balığı Tekir balığından burnunun hemen dik oluşu, ağzın göz hizasına ulaşması, göz çukuru altında üç adet pul bulunması, vücudunun yanları, ilk sırt yüzgecinin bantsız oluşu ile ayrılır.

Maksimum uzunluğu 25 cm.
Ortalama uzunluğu 13-15 cm.
Maksimum ağırlığı 350 gr.
Ortalama ağırlığı 50-75 gr.

Üreme zamanları
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

X X X
Avlanma Yöntemleri:Barbunya ağları, Trol, Manyat, Uzatma ağları, Voli ağları


Devamını oku....... Barbun(Barbunya) (Muhllus barbatus)

Berlam(Bakalyaro) Tavuk Balığı)


                                                                                                           
Familyası Latincesi İngilizcesi Mahalli Adı
Gadidae BERLAM ( Merluccius merluccius ) Hake Bakalorya, Berlam, Tavuk
 Morfolojik Özellikleri:
 Vücut uzundur, birinci sırt yüzgeci kısa ve diğerinden yüksektir. İkinci sırt yüzgeci uzun ve kuyruk yüzgecine kadar yaklaşır, ortasında girinti bulunur. Anüs yüzgecinde de aynı girinti mevcuttur. Çene altında bıyık yoktur, sırt gri, yanlar ve karın açık renklidir. Yüzgeç ışınlarında diken yoktur, yan çizgi düzdür. Karın yüzgeçleri göğüstekilerden daha önde olup, bütün yüzgeçlerin kenarı siyahtır.

Maksimum uzunluğu 100 cm.
Ortalama uzunluğu 30-35 cm.
Maksimum ağırlığı 2 kg
Ortalama ağırlığı 300-500 gr.
Üreme zamanları
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

X
X
X
X
Avlanma Yöntemleri: Trol, Tarlakoz, Manyat, Uzatma ağları ve Olta

Devamını oku....... Berlam(Bakalyaro) Tavuk Balığı)

Böcek(Palinurus vulgaris)


                                                                                                           
Familyası Latincesi İngilizcesi Mahalli Adı
Palinuridae Palinurus vulgaris Spiny lobster Deniz böceği

Morfolojik Özellikleri:

Karapax yarı silindirik şekilde olup, üzerinde çeşitli büyüklükte sayısız diken bulunur. gözlerin üzerinde öne bakan boynuz şeklinde iki kuvvetli dikeni ile boynuzlar arası dikenleri ve rostrumu teşkil eden orta dikeni vardır. Antenlerin uzunluğu vücut boyunu geçer. 1'inci segmentde kıskaç yoktur. Renk kahverengi kırmızımsı olup, koyu benekler vardır. Karın siyah noktalar ile örtülüdür. Alt taraf açık pembe renktedir. Yumurta açılım zamanı ilkbahar aylarıdır.
Maksimum uzunluğu 50 cm.
Ortalama uzunluğu 30-35 cm.
Maksimum ağırlığı
Ortalama ağırlığı
Üreme zamanları
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

X  X X
Avlanma Yöntemleri:Uzatma ağları, Çeşitli tuzaklar
Devamını oku....... Böcek(Palinurus vulgaris)

Camuka(Atherina hepsetus)

28 Ağustos 2011 Pazar


                                                                                                           
Familyası Latincesi İngilizcesi Mahalli Adı
Atherina hepsetus Atherinidae Atherinidae Camuka
Morfolojik Özellikleri:

Çamuka (Atherina hepsetus), gümüş balığıgiller (Atherinidae) familyasından bir balık türü.
Fazla derin olmayan kıyıların sıcak ve ılıman bölgelerinde yaşarlar. Kumlu ya da çakıllı bölgelerde sürü halinde dolaşırlar. Yavru balıklar, kabuklular ve yumuşakçalarla beslenirler. Suyun oksijen değeri ile tuzluluk oranına adapte olabilen bir türdür. Uzunluğu 10-12, en fazla 16-18 cm kadardır. Bulundukları suların sıcaklıklarına göre Nisan ile Eylül ayları arasında ürerler. Lezzetli beyaz eti nedeniyle ekonomik değeri yüksek bir balıktır.

Maksimum uzunluğu  10-12cm.
Ortalama uzunluğu 16-18 cm.
Maksimum ağırlığı
Ortalama ağırlığı
Üreme zamanları
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık


X X
Avlanma Yöntemleri:Gırgır, Iğrıp, Manyat, Tarlakoz
Devamını oku....... Camuka(Atherina hepsetus)

Çaça(Papalina)

27 Ağustos 2011 Cumartesi


                                                       
 
                                             
Familyası Latincesi İngilizcesi Mahalli Adı
Clupeidae Sprattus sprattus (Clupea sprattus) Sprat Papalina
 Morfolojik Özellikleri: 

Vücut yuvarlak füze şeklindedir. İri pulları gövdesine iyici intibak etmemiştir. Ağız küçük alt çene üst çeneye doğru kıvrıktır. Karın ve yan tarafları beyazımsı üst taraf yeşil ve mavimtıraktır. Dişleri yoktur. Yanal çizgi belirgindir. Sırt yüzgecinin karın yüzgecinin arka hizasından başlaması, kuyruk yüzgeci loplarında uzun modifieye pulların bulunması ve anüs yüzgeci ışınlarının farklı olmayışı ile sardalyadan ayrılır. Çaça (Sprattus sprattus), ringayı andıran küçük bir deniz balığı. Avrupa sularında yaşar, gümüşi pulları ve açık gri renkte eti vardır . Bu balığın etinin %12 civarı vitamince zengin olan bir çeşit yağ içerir. Bu et konserve yapılabilir, tuzlanabilir, kızartılabilir, ızgara yapılabilir, fırınlanabilir, salamura yapılabilir. Ege Bölgesi'nde Papalina olarak da adlandırılır. Bu balık en çok Norveç ve İskoçya kıyılarında avlanır.
Maksimum uzunluğu 16 cm.
Ortalama uzunluğu 6-7cm.
Maksimum ağırlığı gr.
Ortalama ağırlığı gr.
Üreme zamanları:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

X  X  X  X
Avlanma Yöntemleri:Gırgır, Iğrıp, Manyat, Tarlakoz(Bir tür küçük manyat ağı)
Devamını oku....... Çaça(Papalina)

Çipura(Sparus aurata)


                                                                     
                                   
Familyası Latincesi İngilizcesi Mahalli Adı
Sparidae Sparus auratus Sea bream Çipura, Alyanak, Mendik küçüklerine Lidaki denir.

Morfolojik Özellikleri: 


 Hermafrodit olup, yaşına kadar erkek, 3-4 yaş arası geçiş, 4 yaş ve yukarısı dişidir. Vücut oval, yanlardan yassılaşmış, baş küt, dudaklar kalın, sırt gri, koyu gümüşi renktedir. Solungaç kapağında siyah ve kırmızımtırak bir leke vardır. İki gözün arasında V şeklinde altın renkli bant bulunur. Solungaç kapakçıklarının kenarı pas renklidir.
 (Sparus aurata), Sparidae familyasına ait, antik çağdan beri sevilerek tüketilen bir Akdeniz balığı. Akdeniz ve Ege denizinde yaygındır ama Marmara denizinde seyrek rastlanır. Boyları ortalama 25–35 cm. ağırlıkları 0,5–3 kg'yi bulur. 60 cm. ve 6 kg. olanlarıda seyrek olarak görülebilir. Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları, balıkları ve diğer hayvanları kolayca yiyen etçil bir balıktır. Yaz aylarında sığlarda, kış aylarında da 30–40 m. derinliklerde yaşar. İki yaşın üzerindekiler daha da derinlere iner. Üreme zamanları Ekim – Aralık aylarında olur ve 100–150.000 yumurta dökerler. Eti az kılçıklı, sert, beyaz ve çok lezzetlidir. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir. Çipura balığı günümüzde Türkiye'de, Yunanistan'da, İsrail'de ve İspanya'da başarılı olarak üretilir.
Maksimum uzunluğu 60 cm.
Ortalama uzunluğu 25-30cm.
Maksimum ağırlığı 7 kg
Ortalama ağırlığı 300-350gr.
Üreme zamanları
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
X X X X
Avlanma Yöntemleri:
Gırgır, Iğrıp, Manyat, Tarlakoz,paraketa.olta

Çipura Avı: Bilgi için tıklayınız.


Devamını oku....... Çipura(Sparus aurata)

Domuz Balığı-Çütre (Balistes capriscus)


                                                                                                           
Familyası Latincesi İngilizcesi Mahalli Adı
Balistidae Balistes capriscus.
Domuz Balığı

Morfolojik Özellikleri:
Boyları 20 ila 40 cm. arasında değişiyor. Renkleri genellikle degişken olmakla beraber, en fazla sırt tarafları koyu menekşe, yanları mavimsi, yeşilimsi-gri, karın tarafları beyaza yakın açık yeşil-gri renkte oluyor. Yüzgeçleri üzerinde koyu renkli lekeler oluyor. Gövdesi oval yassı ve çok sert bir deri ile örtülüdür. Ağzı küçük ve kalın kırmızı dudaklarla çevrilidir.
Çok kalın olan derisi pense ile tulum çıkarıldıktan sonra filato çıkarılır.Eti gayet lezzetlidir.
Çütre balığının halk     arasındaki yaygın adı domuz balığıdır. Yakalandıktan sonra, çok uzun süre suyun dışında canlı kalır çütre balığı. Ölmemek için direnir. Bu direnmesini inatçılık kabul eden yurdum insanı ona ‘domuz’ ismini yakıştırmış. Ama Romalılar’ın kullandığı dikenli bir savaş aracını andırdığı için, çütre adını aldığı çok eski yıllardan beri bilinir.
TEHLİKE ANINDA...
Çütre balığının sırtındaki birinci büyük diken, tehlike anında kalkar ve elle indirilemez. Bununla birlikte tetik görevi gören üçüncü küçük dikene bastırıldığında, birinci dikenin kilit mekanizması açılır ve yüzgeç yana sarkar.
Kalın kırmızı dudakları olan çütre balığı, kumdaki yuvalarında koruma modundayken oldukça agresiftir ve yanına fazla yaklaşan dalgıçlara, dudakları arasından dişlerini göstermekten çekinmez.
Çütre balığının vücudu sert pullarla kaplıdır; temizlemek güçtür. Pişirmeden önce deriyi yüzmek gerekir.

Uzun yıllar deniz ürünlerinden uzak kalmış bir toplumuz. Yemeyi bırakın, adını duyunca irkildiğimiz isimleri balıklara koymak ayrı bir muamma. Domuz balığı, böcek, yılan balığı gibi! Domuz balığı olarak anılan çütreden Japonlar Kawahagi isimli suşi yapar ve çok beğenilir.


Maksimum uzunluğu 60 cm.
Ortalama uzunluğu 20-40 cm.
Maksimum ağırlığı 4  kg.
Ortalama ağırlığı 400-700 gr
Üreme zamanları
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

X X X X
Avlanma Yöntemleri :Ekonomik değeri olmadığından yurdumuzda avcılığı yapılmamaktadır.
Devamını oku....... Domuz Balığı-Çütre (Balistes capriscus)

Çitari(Boops salpa)


                                                                                                           
Familyası Latincesi İngilizcesi Mahalli Adı
Sparidae  Boops salpa, Salpa salpa Sauppe Çitari, Sarpan, Lapa, Sarya
Morfolojik Özellikleri: 

 Vücut oval, üst çene alt çeneden biraz daha uzundur. Yan çizgide 70-90 adet pul bulunur. Vücut gri mavimsi, karın beyaz gümüşi renkte olup, yanlarda 10-16 adet portakal veya sarımsı altın renginde bant bulunur. Bazı çizgiler başa kadar uzanır. Göğüs yüzgecinin dipleri siyah noktalıdır.

Karagöz ailesinden bir balıktır. Sarpan balığı da denir. Bizde sarpa balığı olarak bilinir. Kıyıya sıfır noktasına kadar iner, deniz yosunlarıyla beslenir. Boyları 45 santimetre olabilir. Görüntüsü çok güzel fakat eti lezzetsizdir. Bu nedenle fazla ekonomik değer taşımaz. Marmara, Ege ve Akdeniz’de bol, Karadeniz’de seyrek rastlanır. Yaşam karakteri ve üremeleri, karagöz cinsi balıklarda olduğu gibidir.

Maksimum uzunluğu 45 cm.
Ortalama uzunluğu 25-30 cm.
Maksimum ağırlığı
Ortalama ağırlığı
Üreme zamanları
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

x  x  x  x  x
Avlanma Yöntemleri:Trol, Manyat, Iğrıp, Uzatma ağları
Devamını oku....... Çitari(Boops salpa)

Denizalası(Salmo trutta labrax)

26 Ağustos 2011 Cuma


                                                                                     
                   
Familyası Latincesi İngilizcesi Mahalli Adı
Salmonidae Salmo trutta labrax Black sea trout Deniz alası, alabalık
Morfolojik Özellikleri: 

 Vücut füze şeklinde olup, kırmızı lekeler vücudun her tarafına dağılmış, bariz siyah beneklerde mevcuttur. Omur sayısı 55-60 adettir. Denizlerle tatlı sular arasında yumurtlama göçü yaparlar.

 (Salmo trutta)birçok dillerde «Karadeniz alabalığı» diye tanınır. Bu balık som balığı'na benzer, yalnız daha toplu yapılıdır, burnu da daha kısadır. Kuyruk yüzgeci de som balığı'nınkinden daha sığ çatallıdır. Sırtının rengi mavimsi-gridir, yanları ile karnı gümüş parıltılı beyaz ya da sarımsıdır. Bazısında geniş ve düzensiz siyah lekeler vardır.Bazısında ise yoktur. Uzunluğu ortalama 50-70 santim, ağırlığı 1-4 kilodur. Bununla beraber 15 kilo ağırlığında olanlarının tutulduğu olmuştur.

Deniz alası, öbür alabalıklardan daha sıcak sularda yasayabilir. Bu yüzden dünya yüzünde çok yaygındır. Avrupa'da İzlanda ve Norveç'le Akdeniz arasındaki sularda, ayrıca Korsika'da, Sardunya'da, hatta doğuda Himalayalardan inen sularda görülür. Birleşik Amerika'nın kuzeyinde, Kanada'da, Arjantin'de, Güney Afrika'da, Seylân'da, Avustralya'da, Tasmanya'da ve Yeni Zelanda'da da tutunmuştur. Eti öbür alabalıklarınki kadar lezzetli değilse de başka türlere elverişli olmayan şartlar altında gelişebilmesi sebebiyle değerli bir balık sayılır. Deniz alaları da, başka alabalıklar ve som balıkları gibi, yumurtlamak için nehirlere girerler. Bir de bütün hayatlarını tatlı suda geçirenleri vardır. Renkleri biraz farklı olduğu için, bunlar yakın zamana kadar ayrı bir tür sanılıyordu.

Deniz alası'nın yumurtaları küre biçiminde ve yaklaşık olarak 5 milimetre çapındadır. Öbür alabalıkgillerin yumurtaları gibi sudan biraz ağır ve ilk yuımırtlandıklan zaman az' çok yapışkandırlar. Dişi, yumurtalarının akıntıyla sürüklenmemesi için, akarsunun çakıllı dibinde 15-20 santim derinliğinde bir çukur kazar ve yumurtalarını bunun içine döker. Yumurtaların dibe yapışmaları da sürüklenmemelerinin sebeplerinden biridir. Dişi bir parti yumurta yumurtladıktan sonra eskisinden biraz yukarıda yeni bir çukur kazmaya girişir, bu arada yerinden oynattığı taşlar ve çakıllar eski çukurun içine yuvarlanarak yumurtaları örter. Yumurtalar böylece 15-20 santimlik bir çakıl örtüsünün altında, yumurta yiyen balıklardan ve başka hayvanlardan korunmuş olurlar. Yavrular çıkana kadar aradan 40-70 gün geçer. Deniz alaları sonbahar sonlarında yumurta dökerler. Bir deniz alası hayatında yedi kere yumurtlayabilir.
Maksimum uzunluğu 100 cm.
Ortalama uzunluğu 50-70 cm.
Maksimum ağırlığı 26 kg
Ortalama ağırlığı 5-7 kg
Üreme zamanları
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
x  x  x  x
Avlanma Yöntemleri: Koruma altında olup, avcılığı tamamen yasaktır. 
Devamını oku....... Denizalası(Salmo trutta labrax)

Dülger(Zeus faber)


                                                                                                           
Familyası Latincesi İngilizcesi Mahalli Adı
Zeidae Zeus faber John dory Güneş balığı, Peygamber balığı
Morfolojik Özellikleri: 

 Vücudu yassı ve yüksek, ağız derinliği geniş, vücut ve yanaklar ufak pullarla örtülü, genç bireylerin vücutları şeffaf, göğüs yüzgeçleri uzun ve ikinci anal yüzgecin başına kadar uzanır. Vücudun her bir yanında yuvarlak siyah leke bulunur. Rengi başta ve sırtta açık kahverengi, arkaya doğru ve yanda sarımtırak, karında beyazdır, dibe yakın yerlerde bulunur.
Ülkemizde Peygamber Balığı olarak da tanınan Dülger Balığının bilimsel adı Zeus Faber olup, uluslararası litaraturde John Dory olarak bilinir. Zeidae (Dories) ailesine ait olup, bu ailenin 18 üyesinden biri ve en meşhurudur.
(Zenopsis conchifera, Cyttus australis, Cyttus traverse, Allocyttus niger, Allocyttus verrucosus, Zeus capensis, Capromimus abbreviatus, Grammicolepis brachiusculus,Zenopsis nebulosa, Cyttus novaezealandiae, Zenion leptolepis, Selene vomer, Pseudocyttus maculates, Xenolepidichthys dalgleishi, Oreosoma atlanticum, Cyttopsis rosea, Neocyttus rhomboidalis, Zeus Faber) Kuzeyden Güneye, Amerika kıtası hariç, Norveç kıyılarından Güney Afrika ucuna, Gana kıyılarından Yeni Zelanda'nin doğu kıyılarına kadar , Hint Okyanusu dahil tropik ve ılıman sularda , çok geniş bir dalgılım alanı vardır. Ülkemizin bütün denizlerinde mevcuttur. Bilimsel kayıtlarda boyu 90 cm'e, ağırlığı 8 kg erişebildiği kayıtlıdır.Azami 12 yıl yasar. Nüfusunu katlama oranı 4.5-14 yıl olup, bu oran diğer pek çok balıkla karşılaştırılırsa düşüktür ancak soyu tehlikede bir balık değildir. Bunu geniş yayılım alanına, doğal avcısının azlığına, dünya uzerinde ticari olarak direk hedeflenecek bir balık olmamasına borçludur. Çünkü genelde kaşka balıklara uzatılan ağlara rastlantısal olarak vurur. Bu durum onun yalnız yasayan bir balık olmasının, suru kurmamasının bir sonucudur. Ancak belirli bir balık sürüsünü hedefleyen pek çok Dülger ,birbirinden bağımsız ayni mıntıkada olabilir.
Maksimum uzunluğu 50 cm.
Ortalama uzunluğu 25-30 cm.
Maksimum ağırlığı 2 4g
Ortalama ağırlığı 300-500 gr.
Üreme zamanları:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

 x  x  x
Avlanma Yöntemleri:Trol, Manyat, Tarlakoz
Devamını oku....... Dülger(Zeus faber)

süper lig puan durumu

Takvim

 
 
 

Hesap Makinesi

Ay

Ay

Fener

Fener