31 Ağustos 2007 Cuma

Deniz fenerleri ve şamandıralar

Deniz fenerleri, tehlikeli sığlıklara veya deniz altı kayalıklarına yaklaşırken gemicileri uyarmak, limanlara güvenle girmelerini sağlamak amacıyla yol göstermek üzere kıyıların göze çarpan kısımlarına inşa edilmiş, en üstlerine de güçlü ışık kaynakları konmuş kule veya yüksek yapılardır. 

Tarihteki ilk deniz fenerleri, gemilere yol göstermek için ve rahat görünmeleri için tepelerde, yamaçlarda yapılmıştır. İlk deniz feneri antik şehir olan Alexandria da miladdan önce 285 yılında kuruldu. Amerika kıtasında ise ilk deniz feneri Boston Limanı'nda 1716 yılında faaliyete geçti.

 • Deniz fenerleri genelde tepeler, denizdeki sığlıklar gibi güzel yerlere kurulur ve kuruldukları yerlere uyum sağlayarak çok güzel manzaralar oluştururlar. Genelde yüksek yerlere kurulmalarının sebebi, en uzak mesafeden bile rahatça görülmelerini sağlamaktır.Dünyamızın yuvarlaklığı yüzünden alçak yerler yavaşça gözden ilk kaybolan yerler oldukları için yüksek yerlerin avantajı büyüktür. Örneğin 12 metre boyundaki bir deniz feneri yaklaşık 10 deniz mili uzaklıktan görülebilir. Deniz fenerleri çok farklı şekillerde, boyutlarda, renklerde hatta olabilirler. Sisli havalarda fenerler sesli uyarı vererek yerlerini belli ederler.
 • Her ne kadar yön bulmak için gps gibi teknolojik gelişmeler ilerlese de deniz fenerleri her zaman varlığını sürdürecektir ve bulunduğu ülkenin kültürel mirasını temsil edecekelerdir.
 • Ülkemizde 407 deniz feneri bulunuyor. (2005 yılı verileri). Bu fenerlerin 53 tanesi İstanbul'da yer almakta. Örneğin İstanbul'daki ağırkapı feneri denizden 36 metre yükseklikte ve 1857 den bu yana ayakta bulunuyor. Sadece fenerin kurmalı sistemi değişti ve fener artık elektrikle çalışıyor. Türkiye'nin en büyük feneri Şile'de bulunan ve kıyı emniyetini sağlayan deniz feneridir. 1859 yılında, Fransız fenerler idaresi'nce yaptırılan bu fener 60 metre yüksekliğinde olup, ışığının görüş mesafesi görüşün açık olduğu bir günde 20 deniz milidir. Şile Feneri 1968 yılında elektriğe bağlamıştır.
 • 2004 yılında turizimine açılan Şile Feneri çok yoğun ilgi görmüştür.
 • 8000 km'den fazla kıyı şeridimizin bulunduğu ülkemizde maalesef  tamamen kendi teknolojimizle ürettiğimiz deniz feneri bulunmamaktadır. Osmanlı döneminde genelde Fransızların kurduğu deniz fenerleri yurdumuzun her tarafında görülebilmektedir. 1997 yılında bakanlar kurulunun aldığı karar ile tüm seyir yardımcıları ''Kıyı emniyeti ve gemi kurtarma genel müdürlüğü'' altında toplanmıştır. Bu şekilde ayrı bir genel müdürlük kurulmuştur.

Türkiye'de,yerden ölçülmek üzere en yüksek fenerler aşağıdaki gibi sıralanır.

  
  Ahırkapı Feneri
 • Rumeli Feneri 30 m,
 • Ahırkapı Feneri 29 m.
 • Mehmetçik Burnu 25 m,
 • Hoşköy 22 m,
 • Fenerbahçe Feneri 20 m
 • Şile Feneri 19 m

Deniz seviyesinden ölçülmek üzere ışık seviyesi en yüksek fenerler ise sırasıyla:


 • Sinop Boztepe Burnu (107 m),
 • Akıncı Burnu (109 m) ve
 • Alanya (209 m) deniz fenerleridir.

8334 kilometreyi bulan kıyılarımızda halen değişik karakterde ışık gösteren 372 adet fener bulunmaktadır.
Fenerlerin bulundukları yere göre sınıflandırılmaları

 • Kıyı Fenerleri
 • Anakara fenerleri
 • Ada fenerleri
 • Deniz Kayaklıkları ve Sığlıkları Fenerleri
 • Derin Deniz Fenerleri
 • Dalgakıran Fenerleri
 • Doğrultu Fenerleri '
 • Fener ışıklarının görünme mesafeleri, fener kulesinin deniz seviyesinden yüksekliğine ve ışığın yoğunluğuna bağlıdır. Fenerlerin ışık kaynakları
Odun ve Kömür: Isle of May'de 1810, St. Bees'te 1823 yılına kadar kullanıldı.
Yağ:1823 ten itibaren kullanılmağa başlandı. (Balina, domuz , kakao, kolza yağı ve madeni yağları)
Akkor Gömlekli Madeni Yağ Yakıcılar: 1898'den itibaren,
Hava Gazı: 1837'den itibaren,
Petrol Gazı: 1870'lerden itibaren,
Asetilen: 1896'dan itibaren kullanıldı.
Elektrik: İlk deneyler 1858 de yapıldı. İlk uygulamalar ise 1886 da Isle of May'de ve 1888 de St. Catherine'de yapıldı.

Fenerlerin yapı malzemeleri

 • Taş: Antik çağdan itibaren kullanılan en eski fener yapı malzemesi taştır. En tanınmış örnekleri İngiltere'deki Eddystone ve Fransa'daki Cordouan fenerleridir.
 • Ahşap: Özellikle Amerika'da, 18. yüzyıl ortalarında hizmete sokulan deniz fenerlerinin büyük çoğunluğu ahşap kullanılarak inşa edilmiştir. Doğa etkilerine dayanım süresinin kısalığı ve yangınlar nedeniyle kullanımı giderek azalmıştır.
 • Tuğla: Taş kule maliyetinin, önemli ölçüde arttığı durumlarda yapı malzemesi olarak taşın yerini tuğla almıştır.
 • Dökme Demir Levhalar: Taş ve tuğla maliyetinin yüksek, zemin taşıma gücünün yeterli olmadığı durumlarda, fener kulelerinin birçoğu dökme demir levhalar kullanılarak yapılmıştır.
 • Çelik Kafes Sistem: Bu tip fener kuleleri zemine aktarılacak yüklerin küçük olması gerektiğinde tercih edilir.
 • Betonarme: Betonarme, fener kulelerinde yaygın bir kullanım alanı bulmuştur.
 • Alüminyum ve Fiberglas: Sınırlı da olsa, son dönemlerde fener kulesi yapımında alüminyum ve fiberglas kullanılmıştır.

Fenerler 

 Daha önce belirttiğimiz gibi, haritalarda fenerler, derinlikler, şamandıralar gibi seyrimizi etkileyecek ya da belirleyecek bilgiler vardır. Bu bilgiler haritaların üzerine uzun uzun yazı ile girilmesi yerine, bir takım kısaltmalar ve işaretler kullanılarak tanımlanmışlardır.Bu tip kısaltma ve işaretlerden yüzlerce vardır, ancak biz burada bir yelkenli tekne ile seyir halindeyken en çok kullanacaklarımızı inceleyeceğiz. Fenerler deniz araçlarına yol göstermek ve onların mevkii bulmalarına yardımcı olmak amacıyla deniz üzerinde ışıklı, ışıksız, sesli,farklı renklerde, çeşitli biçim ve büyüklükte şamandıralar; kıyılarda ise bunlara benzer çok çeşitli özelliklere sahip fenerler bölgenin özelliklerini belirler. Fenerlerin mevkileri, harita üzerinde bulundukları yeregöre ayrı işaretlerle belirtilir. Kıyıda, kara üzerinde tesis edilmiş olanları yuvarlar kırmızı bir nokta ve deniz üzerinde yüzer halde bulunan şamandıralı ve dubalı fenerler(ışıklı şamandıralar) uluslararası işaretlerle belirtilmişlerdir. Fener cinsleri üç ana grupta toplanır.
 1. Kara üzerinde sabit binalı fenerler
 2. Deniz üzerinde ışıklı şamandıralar
 3. Fener Gemileri

 Fener Kısaltmaları:

F Sabit Fener Sabit fener, sürekli sabit ışık
Fl Çakarlı fener Düzgün aralıklarla tek şimşek
S.FI Kısa Şimşekli Şimşekler Kısa
F.FI Sabit ve şimşekli Devamlı sabit aydınlık üzerinde daha parlak çakar.
Gp.FI Grup çakarlı fener Düzgün aralılarla iki veya daha fazla şimşek gruplu
W; G;R W: White ; G: Green ; R: Red
Vi; Bu; Or; Am Vi: Mor ; Bu: Mavi ; Or: Turuncu ; Am: Amber

Sec Saniye
M. Mil
m Metre
Occ Kısa karanlık uzun
Alt Renk Değiştiren
Iso. Işık ve karanlık müddetleri eşit
Qk Çabuk, Hızlı
Int Kesintili
Rot Dönerli

Örnek Fener İşaretleri:


Gp.FI(1+2) 10s 20m 12M 
Grup çakarlı fener, 10 saniye içinde önce bir sonra iki defa çakar,denizden 20 metre 
yüksekliğinde ve 12 milden görünür. 
Qk FI. 4m 3M 
Çabuk şimşeği fener. Denizden 4 metre yüksekliğinde, 3 milden görünür. 
Gr.FI(3) R. 12 sec. 20m 6M
Grup çakarlı fener, her 12saniyede 3 defa kırmızı çakar, denizden 20 metre yüksekliğinde, 6
milden görünür. 
Fl. G. 5s 20m 15(M)
Beş saniyede bir yeşil çakar, denizden20 metre yükseklikte ve 15 mil uzaklıktan görünür. 
2 F.R. 6m 2(M)
İki adet kırmızı sabit fener, denizden6 metre yükseklik te, 2 mil uzaktan görünür. 
Haritalarda belirtilen fener görüş  mesafeleri normal görüş içindir, yağmur, sis, kar gibi
nedenlerle görüş mesafesi (rüyet) azaldığında fener belirtilen mesafeden görülemez. 

Şamandıralar 

Teknelere yol göstermek, bir tehlikeyi işaretlemek (batık, ya da dalgıç gibi)izlenecek yolu 
göstermek gibi çeşitli şekillerde seyire yardımcı olan, uygun bölgelere atılan donanımlardır. 
Genellikle liman girişlerinde sıkça bulunur. Şamandıralar deniz dibine bağlandıkları için 
mevkileri kesindir ve her şamandıra, bölgesine ait haritada gösterilmiştir. 
Şamandıralar; 
Işıklı,
Çanlı,
Palamar
şamandırası olmak üzere 3 tiptedir. 
İki türlü şamandıralama sistemi vardır:

Lateral(yanlaç) şamandıralama:Bu sistemde seyre emniyetli bir kanal veya su yolunun iki
yanı işaretlenerek gemilerin bunların arasında gitmeleri sağlanır.
Bu sistemde
sancak tarafa yeşil,
iskele tarafa kırmızı şamandıra
 yerleştirilir.

İskele Şamandırası(Kırmızı Şamandıra, çift sayı
Sancak Şamandırası(Yeşil Şamandıra, tek sayı

Kardinal(yönleç) şamandıralama:

Bu sistem tehlike arz eden batık, sığlık gibi daha çok
görünmeyen ve nispeten küçük engelleri işaretlemekte kullanılan sistemdir.


Türkiye'deki Deniz Fenerleri


İstanbul Boğazı fenerleri (Fener Adı, İl, İlçe, Yer)
 • Ahırkapı Feneri, İstanbul, Eminönü, Rıhtım Üzerinde
 • Ahırkapı Işıklı Şamandırası, İstanbul, Eminönü, İstanbul Kumkapı
 • Anadolu Feneri, İstanbul, İstanbul Boğazının Kuzey Doğusundaki Burun Üzerinde
 • Anadolu Hisarı Işıklı Şamandıra, İstanbul, Göksu Deresi Ağzında
 • Anadolu Kavak Feneri, İstanbul, Kavakburnu Üzerinde
 • Anadolu Kavak Filburnu Feneri, İstanbul, Filburnu Mevkii
 • Anadolukavak İşaret Şamandırası, İstanbul, Beykoz, İstanbul Boğazı Acartop Yönü
 • Arnavutköy Feneri, İstanbul, Arnavutköy Akıntı Burnunda
 • Balta Limanı Feneri, İstanbul, Hidrobiyoloji Enstitüsü Bahçesinde
 • Bebek (Kırmızı) Işıklı Şamandırası, İstanbul, Beşiktaş, Bebek Koyu
 • Bebek Feneri, İstanbul, Bebek Koyu Bankı Üzerinde
 • Bebek İşaret Şamandırası ( 1 ) Numara, İstanbul, Bebek Koyu
 • Bebek İşaret Şamandırası ( 2 ) Numara, İstanbul, Bebek Koyu
 • Bebek Yeşil Işıklı Şamandırası, İstanbul, Beşiktaş, Bebek Koyu
 • Beykoz İncirköy Feneri, İstanbul, Beykoz, Beykoz İncirköy Shell Deposu Yanı
 • Beykoz Selviburnu Feneri, İstanbul, Beykoz, Beykoz
 • Beylerbeyi Feneri, İstanbul, Beylerbeyi Sarayının Kuzeyindeki İhata Duvarının Üzerinde
 • Büyükdere Feneri, İstanbul, Büyükdere İskelesi Ucunda
 • Büyükliman Çalıburnu Feneri, İstanbul, Çalıburnu Üzerinde
 • Çalıburnu Işıklı Şamandırası, İstanbul, İstanbul Boğazı
 • Çengelköy Feneri, İstanbul, Kuleli Askeri Lisesi Sahilinde
 • Defterdar Ortaköy Lido Feneri, İstanbul, Ortaköy Defterdarburnu
 • Dikilikaya Feneri, İstanbul, Rumeli Kavağı Önündeki Döküntü Taşı Üzerinde
 • Dolmabahçe Işıklı Şamandıra ( 1 ) Numara, İstanbul, Beşiktaş, Dolmabahçe Saray Önü
 • Dolmabahçe Işıklı Şamandıra ( 2 ) Numara, İstanbul, Dolmabahçe Saray Önü
 • Fenerbahçe Kayalığı Öreketaşı]] Feneri, İstanbul, Kadıköy, Fenerbahçe Burnu Açığındaki Kaya Üzerinde
 • Harem Güney Mendirek Feneri, İstanbul, Üsküdar, Feribot Limanı Mendirek Ucunda
 • Harem Kuzey Mendirek Feneri, İstanbul, Üsküdar, Mendirek Ucunda
 • Haydarpaşa Dış Dalgakıran Güney Mendirek Feneri, İstanbul, Üsküdar, Güneydoğu Mendirek Ucunda
 • Haydarpaşa Dış Dalgakıran Kuzey Mendirek Feneri, İstanbul, Üsküdar, Dış Mendirek Kuzey Batı Ucunda
 • Haydarpaşa Eski İç Dalga Kıran Güney Mendirek Feneri, İstanbul, Üsküdar, Mendirek Güneydoğu Ucunda
 • Haydarpaşa Eski İç Dalgakıran Kuzey Mendirek Feneri, İstanbul, Üsküdar, İç Mendirek Kuzey Batı Burnunda
 • İstinye Feneri, İstanbul, İstinye Araba Vapuru İskele Yanı
 • Kandilli Feneri, İstanbul, Kandilli Trafik Kontrol Binası Üzerinde
 • Kanlıca Feneri, İstanbul, Burundan 50 Mt İçerde
 • Kız Kulesi Feneri, İstanbul, Üsküdar Karşısındaki Adacık Üzerinde
 • Kireçburnu Feneri, İstanbul, İstanbul Boğazı Kireçburnu Mevkii
 • Kuruçeşme Feneri, İstanbul, Sahilden 60 Mt Açıktaki Bank Üzerinde
 • Maymuncuk Taşı İşaret Şamandırası, İstanbul, Şemsipaşa Sığlığı
 • Paşabahçe Feneri, İstanbul, Paşabahçe Alkol Fabrikasının Batı Ucunda
 • Rumeli Balıkçı Barınak Batı Mendirek Feneri, İstanbul, Balıkçı Barınak Üzerinde
 • Rumeli Balıkçı Barınak Doğu Mendirek Feneri, İstanbul, Balıkçı Barınak Üzerinde
 • Rumeli Hisarı ( Aşiyan ) Feneri, İstanbul, Rumeli Hisarı İle Bebek Arasındaki Burnun Kenarında
 • Salıpazarı Feneri, İstanbul, Beşiktaş, Salıpazarında
 • Türkeli Feneri, İstanbul, İstanbul Boğazı Kuzey Batı Ucunda
 • Umurbank 2'nolu Batı Işıklı Şamandırası, İstanbul, Bankın Güney Sığlığında
 • Umurbank Batı Işıklı Şamandıra, İstanbul, Bankın Batı Sığlığında
 • Umurbank Guney Kazıklı Fenei, İstanbul, Beykoz, Sığlık Üzerinde
 • Umurbank Kuzey Işıklı Şamandırası, İstanbul, Bankın Kuzey Sığlığında
 • Umuryeri Doğu Kardinal İşaret Şamandırası, İstanbul, Umuryeri
 • Yeniköy Feneri, İstanbul, Bankın Nihayetinde ( 10 Mt. Hattında )
Akdeniz fenerleri (Fener Adı, İl, İlçe, Yer)
 • Akburun Feneri, Muğla, Marmaris, Aksaz Limanı
 • Akıncı Burnu Feneri, Hatay, Akıncı, Burnun 60 Metre Gerisinde
 • Aksaz Kayalık Feneri, Muğla, Marmaris, Karaçay Aksaz Limanı İçi
 • Alanya Feneri, Antalya, Alanya, Dildare Burnu Kale Üzerinde.
 • Anamur Feneri, Mersin, Anamur, Anamur Burnu Üzerinde.
 • Antalya Güney Mendirek Feneri, Antalya, Merkez, Mendirek Ucunda
 • Antalya İşaret Şamandırası., Antalya, Batık Fransız Gemisi Üzerinde.
 • Antalya Kuzey Mendirek Feneri, Antalya, Merkez, Mendirek Ucunda
 • Antalya Yeni Lim.Ana Mend.Feneri, Antalya, Merkez, Antalya Limanında
 • Antalya Yeni Lim.Tali Mend.Feneri, Antalya, Merkez, Antalya Limanında
 • Ataadası (Uzuncaada )Feneri, Muğla, Datça, Datça
 • Atabol Bozburun Bankı Feneri, Datça, Muğla, Yeşilova Körfezinde
 • Avburnu (Kocaburun) Feneri, Antalya, Kemer, Koca Burun Üzerinde
 • Aydıncık Feneri, Mersin, Anamur, Aydıncık Lımanında
 • Baba Burnu Feneri, Antalya, Merkez, Baba Burnu Üzerinde ( Lara )
 • Babaadası ( Dalaman ) Feneri, Muğla, Dalaman, Köycegiz Dalaman Babaadası
 • Batıkkaya Feneri, Muğla, Fethiye, Dalyan
 • Bodrum Batı Mendirek Feneri, Muğla, Bodrum, Bodrum Batı Mendirek Ucunda
 • Bodrum Doğu Mendirek Feneri, Muğla, Bodrum, Bodrum Doğu Mendirek Ucunda
 • Bodrum Haremtan Feneri, Muğla, Bodrum, Bodrum Dış Liman Haremtan Mevki
 • Bodrum Yat Limanı 1'nolu İskele Yaklaşım Işıklı Şamandırası, Muğla, Bodrum, Yatlimanıda
 • Bodrum Yat Limanı 1'nolu Sancak Yaklaşım Işıklı Şamandırası, Muğla, Bodrum, Yatlimanında
 • Bodrum Yat Limanı 2'nolu İskele Yaklaşım Işıklı Şamandırası, Muğla, Bodrum, Yatlimanında
 • Bodrum Yat Limanı 2'nolu Sancak Yaklaşım Işıklı Şamandırası, Muğla, Bodrum, Yatlimanında
 • Bodrum Yıldız Kayalığ İşaret Şamandırası, Muğla, Bodrum, Yıldızadasının Kuzey Batısında
 • Bozburun Bal.Bar.(Ana) Feneri, Muğla, Datça, Bozburun Barınağında
 • Bozburun Bal.Bar.(Tali) Feneri, Muğla, Datça, Bozburun Barınağında
 • Bölükada Feneri, Mersin, Taşucu, Taşucu Ovacık Yarımadası
 • Büyük Kiremit Adası Feneri, Muğla, Bodrum, Bodrum Güllük Körfezinde.
 • Çamlıkburnu Feneri, Muğla, Bodrum, Güllük Çamlık Burnu Üzerinde
 • Çanakçıburnu Feneri, Muğla, Marmaris, Marmaris Aksaz Limanı
 • Çataladası Feneri, Antalya, Kalkan, Çataladasında
 • Çavuş (Adrasan) Feneri, Antalya, Kumluca, Burun Üzerinde
 • Dalyan (Delikada) Feneri., Muğla, Dalyan, Adanın Güney Burnunda
 • Deliburun Feneri, Mersin, Seyhan, Seyhan Nehri Ağzında
 • Deveboynu Feneri, Muğla, Datça, Deveboynu Burnu Üzerinde.
 • Dişlice Bencik Adası İşaret Şamandırası, Muğla, Marmaris, Hisarönü Körfezi
 • Fethiye Adası Feneri., Muğla, Fethiye, Adanın Güney Burnunda
 • Fethiye Işıklı Şamandırası ( Enkaz ), Muğla, Fethiye, Fethiye Aksazlar Mevki
 • Fethiye Işıklı Şamandırası ( Güney Sığlık ), Muğla, Fethiye, Güney Sığlık Üzerinde
 • Fethiye Kuzey Sığlık Feneri., Muğla, Fethiye, Fethiye Limanında
 • Finike Bal. Bar. Ana Mend. Feneri, Antalya, Finike, Finike Limanı
 • Finike Bal.Bar.Tali Mend.Feneri., Antalya, Finike, Finike Limanı
 • Göcek İç Liman Feneri, Muğla, Fethiye, Limanın Batı Burnunda
 • Göcek Topburnu Feneri, Muğla, Fethiye, Fethiye Körfezi
 • Göcekadası (Methal Limanı ) Feneri, Muğla, Fethiye, Gökçeada Doğu Ucunda
 • Gökova (Ortaada - Sediradası ) Feneri, Muğla, Gökova, Gökova Körfezinde
 • Gökova Karamukkayalığı İşaret Şamandırası, Muğla, Milas, Sığlık Üzerinde
 • Güllübük Burnu İşaret Şamandırası, Muğla, Marmaris, Gökova Körfezi
 • Güllük Feneradası Feneri, Muğla, Bodrum, Kuzey Batı Burun Ucunda
 • Gündoğan Bal.Bar.Feneri, Muğla, Bodrum, Bodrum Gündoğan Balıkçı Barınağı
 • Hüseyinburnu Feneri, Muğla, Bodrum, Turgut Reis Fener Burnunda
 • Hıdırlık Kulesi, Antalya
 • İblisburnu (Dökükbaşı) Feneri, Muğla, Fethiye, Fethiye İblisburnu Üzerinde
 • İnce Burun (Yıldızadası) Feneri., Muğla, Marmaris, Marmaris Nimraadası İnce Burun Üzerinde.
 • İnce Kumburnu (Taşucu) Feneri., Mersin, Taşucu, Taşucu
 • İnceburun Gökova Körfezi Feneri, Muğla, Datça, Kerme Körfezi Datça.
 • İsdemir (B) Noktası Kz Mend.Feneri, Hatay, İskenderun, İskenderun Körfezi Payas Mevkii
 • İsdemir Batı Mend.Feneri A Noktası, Hatay, İskenderun, İskenderun Körfezi Payos Mevkii
 • İskenderun Bal.Bar.Ana Kuzey Mend.Feneri, Hatay, İskenderun, İskenderun Limanı
 • İskenderun Bal.Bar.Tali Güney Mend.Feneri, Hatay, İskenderun, İskenderun Limanı
 • İskenderun Batı Mendirek Feneri, Hatay, İskenderun, İskenderun Körfezi Batı Mendirek Ucunda
 • İskenderun Dirsek Feneri, Hatay, İskenderun, İskenderun Limanı Batı Mendırek Dirseğinde
 • İskenderun Feneri, İskenderun, Merkez, Pirinçlik Mevkiinde
 • İskenderun İç Liman Mend. © Noktası Feneri, Hatay, İskenderun, İç Liman Batı Mendirek Ucunda
 • İskenderun Lim.Büyük İsk Ucu (E) Feneri, Hatay, İskenderun, İskenderun Limanı Büyük İskele Ucunda
 • Kadırgaburnu Feneri, Muğla, Marmaris, Liman Girişi İskele Burnu Üzerinde
 • Kalkan Bal.Bar.Ana Mend.Feneri, Antalya, Kaş, Kalkan Balıkçı Barınak Üzerinde.
 • Kalkan Bal.Bar.Tali Mend.Feneri, Antalya, Kaş, Kalkan Balıkçı Barınak Üzerinde.
 • Karaada Feneri, Muğla, Bodrum, Kuzey Batı Ucunda
 • Karaada Sığlık Işıklı Şamandırası, Muğla, Bodrum, Karada Önunde
 • Karaağaç ( Buğluca ) Feneri, Muğla, Marmaris, Karaçay Limanı Aksaz Boğazı
 • Karaburun (Alopi ) Feneri, Muğla, Datça, Marmaris Limanı Karaburun Uzerinde.
 • Karaburun Güllük Feneri, Muğla, Güllük, Güllük Körfezi Girişi.
 • Karaçay ( Köyceğiz ) Feneri, Muğla, Marmaris, Karaçay Deresi Ağzında
 • Karataş Ada Feneri, Adana, Karataş, Karataş
 • Karataş Bal. Bar. Kırmızı Mendirek Feneri, Adana, Karataş, Mendirek
 • Karataş Bal.Bar.Tali Mend.Yeşil Feneri, Adana, Karataş, Karataş Mendirek
 • Karataş Feneri, Adana, Karataş, Karataş Fener Burnu Üzerinde
 • Kargılıburnu ( Karaağaç ) Kayalık Feneri, Muğla, Marmaris, Aksaz Boğazı Karaagaç Limanı
 • Kargıncık (Danaadası) Feneri, Mersin, Anamur, Kuzey Burnundakı Danaadası Üzerinde.
 • Kaş Bayındır (İnceburun) Feneri, Antalya, Kaş, Liman Burun Ucunda
 • Kaş Bayındır Mendirek Feneri, Antalya, Kaş, Mendirek Ucunda
 • Kaş Mevkii (Bucak) Feneri, Antalya, Kaş, Kaş Bucak Denizi Girişinde
 • Keçiadası Feneri., Muğla, Marmaris, Marmarisin Doğusu Ada Üzerinde
 • Kekova Geyikova Feneri., Antalya, Kaş, Kuzey Doğu Burnunda
 • Kekova Ölüdeniz Feneri., Antalya, Kaş, Ölüdeniz Girişinde
 • Kekova Tersane Tepesi Feneri, Antalya, Kaş, Kekova Adası Güney Batı Ucunda
 • Kekova Üçağızlar Işıklı Şamandırası, Antalya, Kaş, Üçağızlar
 • Kemer Yat Limanı Sığlık Feneri, Antalya, Kemer, Kemer Limanı
 • Kızılada Feneri, Muğla, Fethiye, Kızılada Güneyburunda
 • Koyunburnu (Marmaris ) Feneri, Muğla, Marmaris, Marmaris Karaca Köy Ormanı
 • Kötüburun Feneri, Muğla, Fethiye, Fethiye Yedi Burnunda
 • Kuzgunburnu İşaret Şamandırası, Muğla, Marmaris, Bördübet Limanı
 • Küllüburun ( Delikkaya ) Feneri, Muğla, Marmaris, Karaağaç Limanı
 • Mersin Dış Kanal Işıklı Şamandıra, Mersin, Merkez, Dış Kanal İskele Tarafı
 • Mersin Dış Kanal Işıklı Şamandıra(Giriş), Mersin, Merkez, Mersin Limanı İç Kanal İçinde Sancakta
 • Mersin Feneri, Mersin, Merkez, Şehrin 1 Mil Güney Batısındakı Burun Üzerinde
 • Mersin Güney Mendirek Feneri, Mersin, Merkez, Güney Mendirek Ucunda
 • Mersin Güney Mendirek İst.Feneri, Mersin, Güney Mendirek Direği Üstünde Uç Fenerden 590 Mt U
 • Mersin İç Kanal Işıklı Z Şamandırası, Mersin, Merkez, Mersin Limanı İç Kanal İçinde Sancakta
 • Mersin Kuzey Mendirek Feneri, Mersin, Merkez, Mersin Kuzey Mendirek Ucunda
 • Mersin Rehber Arka Feneri, Mersin, Merkez, Maden Kömürü Rıhtımında Fener 040° Hattında
 • Mersin Rehber Ön Feneri, Mersin, Merkez, Maden Kömürü Rıhtımında
 • Mersincikburnu Feneri, Muğla, Milas, Gökova Körfezi Mersincik Burnunda
 • Muavin (Taşlıkburnu) Feneri (Yardımcı), Antalya, Kumluca, Taşlıkburnu Sahılı Burun Üzerinde.
 • Orak Adası Feneri, Muğla, Bodrum, Orak Adası Gökova Körfezinde.
 • Ören Feneri, Muğla, Milas, Sancak Burnunda Kerme Körfezi.
 • Paçarizburnu Feneri, Muğla, Fethiye, Fethıye Limanı
 • Peksimet Adası Feneri, Muğla, Fethiye, Kurtoğlu Burnu Güney Batısında
 • Sarıbelen İşaret Şamandırası., Antalya, Kaş, Kaş Kalkan
 • Selintiburnu Feneri, Antalya, Alanya, Gazipaşa Alanya
 • Side (Selimiye) Feneri, Antalya, Side, Selimiye Burnu Side
 • Taşlıkburnu (Şıldanlar) Feneri., Antalya, Kumluca, Burnun Doğu Sahilinde
 • Taşucu Ağalar Limanı Feneri, Mersin, Mezitli, Taşucu Ağalar Limanında (Bağsak Kale Limanı)
 • Taşucu Barınak Güney Mendirek, Mersin, Taşucu, Taşucu Limanı Feribot İskelesi
 • Taşucu Barınak Kuzey Mendirek Feneri, Mersin, Taşucu, Taşucu Limanı Feribot İskelesi
 • Taşucu Seka Ana Mend.Feneri, Mersin, Taşucu, Taşucu Seka Limanı
 • Taşucu Seka Tali Mend.Feneri, Mersin, Taşucu, Seka Limanı Taşucu
 • Tavşanada İşaret Şamandırası., Muğla, Fethiye, Fethiye Körfezi
 • Topanadası Feneri, Muğla, Bodrum, Bodrum Turgutreis
 • Turgutreis Enkaz İşaret Şamandırası, Muğla, Bodrum, Çataladası Mevki Yassıada Civarında
 • Turnalıkayası İşaret Şamandırası., Muğla, Marmaris, Aksaz Limanı Girişinde
 • Üçyan (Kargı) Adası Feneri, Muğla, Bodrum, Bodrum İstanköy Boğazında
 • Yılanadası Feneri(Güllük), Muğla, Bodrum, Güllük Körfezi Girişi
 • Yılancık Adası ( Marmaris ) Feneri, Muğla, Marmaris, Yılancık Adası Uzerinde
 • Yumurtalık Bal. Bar. Feneri, Adana, Yumurtalik, Yumurtalık Balıkçı Barınağı.
 • Yumurtalık Feneri, Hatay, Yumurtalik, Yumurtalık Limanında
 • Yumurtalık Yardımcı Feneri, Adana, Yumurtalik, Yumurtalık Limanı Deve Geçidi Mevkii
Çanakkale fenerleri (Fener Adı, İl, İlçe, Yer)
 • Babakale, Çanakkale, Ayvacık, Bababurnu Üzerinde
 • Baklaburnu Feneri, Çanakkale, Gelibolu, Saroz Körfezi Baklaburnu
 • Batıburnu Feneri, Çanakkale, Bozcaada, Adanın Güneydoğusunda
 • Beşiye Burnu Feneri, Çanakkale, Kumkale İle Bababurnu Arasında
 • Bozburun Feneri, Balıkesir, Edremit, Edremit Körfezi Bozburun Üzerinde
 • Bozcaada (Güney) Mendirek Feneri, Çanakkale, Bozcaada, Bozcaada Mendiregin Üzerinde
 • Bozcaada (Kuzey) Mendirek Feneri, Çanakkale, Bozcaada, Bozcaada Mendiregin Ucunda
 • Bozcaada Mermer Burnufeneri, Çanakkale, Bozcaada, Adanın Batı Burnu Üzerinde
 • Bozcaada Tavşanada Feneri, Çanakkale, Bozcaada, Adanın Kuzey Burnu Üzerinde
 • Büyük Kemikli Burnu, Çanakkale, Gelibolu, Ege Denizi Saroz Körfezi
 • Damlacık Feneri, Çanakkale, Bozcaada, Bozcaadanın Dogu Ucundaki Adacık Üzerinde
 • Enez Ana Mendirek ( Batı ) Feneri, Edirne, Enez, Balıkçı Barınağında
 • Enez İç Liman (Rıhtım), Edirne, Enez, Enez Balıkçı Barınağı
 • Enez Tali Mendirek Feneri (Kuzey), Edirne, Enez, Enez Balıkçı Barınağı
 • Ezine Yeniköy Bal..Bar.Ana Mendirek Feneri, Çanakkale, Ezine, Ezine Balıkcı Barınagı Ucunda
 • Ezine Yeniköy Bal..Bar.Tali Mendirek Feneri, Çanakkale, Ezine, Ezine Balıkcı Barınagı Ucunda
 • Gökceada Aydıncıkburnu(Başburun)Feneri, Çanakkale, Gökçeada, Kefalaburnunun Gerisinde Adanın Dogu Tarafında
 • Gökceada Ugurlu Limanı Feneri, Çanakkale, Gökçeada, Uğurlu Limanında
 • Gökçeada Bal.Barnak Ana Mendirek Feneri, Çanakkale, Gökçeada, Mendirek Ucunda
 • Gökçeada Bal.Barnak Tali Mendirek Feneri, Çanakkale, Gökçeada, Gökçeada Limanında
 • Gökçeada Işıklı Şamandırası, Çanakkale, Gökçeada, Kuzulimanı İçinde
 • Gökçeada Kaleköy Ana Mendirek Feneri, Çanakkale, Gökçeada, Mendirek Ucunda
 • Gökçeada Kaleköy Tali Mendirek Feneri, Çanakkale, Gökçeada, Mendirek Ucunda
 • Gülpınar Tali Mendirek Feneri, Çanakkale, Ayvacık, Gülpınar Mendirekucu
 • Gülpinar Ana Mendirek Feneri, Çanakkale, Ayvacık, Gülpınar Ana Mendirek Ucu
 • Kabatepe Barınak Feneri (Sabit), Çanakkale, Eceabat, Saroz Körfezi Kabatepe
 • Kabatepe Gün.Men.Feneri, Çanakkale, Eceabat, Ege Denizi Saroz Körfezi
 • Kabatepe Kuz.Men.Feneri, Çanakkale, Eceabat, Ege Denizi Saroz Korfezi
 • Kaleköy Feneri, Çanakkale, Gökçeada, Burun Üzerinde Kaleköy
 • Karaburun (Edremit) Feneri, Balıkesir, Edremit, Karaburun Üzerinde
 • Odunluk İskele Feneri, Çanakkale, Çanakkale Geyikli Limanı
 • Sivrice Feneri, Çanakkale, Ayvacık, Sivrice Koyu Doğu Burnu Üzerinde

Çanakkale Boğazı fenerleri (Fener Adı, İl, İlçe, Yer)

 • Akbaş Feneri, Çanakkale, Eceabat, Akbaş Bankının Üzerinde
 • Anıt Feneri, Çanakkale, Bankın Üzerinde
 • Bergaz ( Gocuk )Feneri, Çanakkale, Gocukburnu Üzerinde
 • Çanakkale İskele Barınak Feneri, Çanakkale, Çanakkale Boğazı Feribot İskelesi
 • Çardak Bank Feneri, Çanakkale, Gelibolu, Çardak Feneri Önündeki Sığlıkda
 • Çardak Feneri, Çanakkale, Çardak Mevkiinde
 • Çimenlik Feneri, Çanakkale, Merkez, Çanakkale
 • Doğanaslan Bankı Feneri, Çanakkale, Gelibolu, Çanakkale Boğaz Giriş Yolunda
 • Eceabat Arka İstikamet Feneri, Çanakkale, Eceabat, Eceabat
 • Eceabat Lim. Sancak Feneri, Çanakkale, Eceabat, Eceabat İskelesi
 • Eceabat Lim.İskele Feneri, Çanakkale, Eceabat, Eceabat İskelesi
 • Eceabat Ön İstikamet Feneri, Çanakkale, Eceabat, Eceabat
 • Gelibolu Feneri, Çanakkale, Gelibolu, Şehrin Doğu Yakasında
 • Ilgardere (Uzunburun ) Feneri, Çanakkale, Kepez, Çanakkale Boğazı Uzunburun Üzerinde
 • Karakova Feneri, Çanakkale, Gelibolu, Karaburun Üzerinde
 • Karanfilburnu (Kumburnu ) Feneri, Çanakkale, Çanakkale Boğazı Karanfil Burnu Üzerinde
 • Kepez ( Kanlıdere )Feneri, Çanakkale, Kepez, Çanakkale Boğazı Kanlıdere Mevkinde
 • Kepez Işıklı Şamandırası, Çanakkale, Kepez, Çanakkale Boğazı Kepez Koyu
 • Kilitbahir Feneri, Çanakkale, Kilitbahirdeki Kale Duvarının Yanında
 • Kilya (Poyraz ) Feneri, Çanakkale, Lapseki, Çanakkale Boğazı Poyraz Burnunda
 • Kumkale Feneri, Çanakkale, Gelibolu, Kumkale Burnunda
 • Lapseki Ana Mendirek Feneri, Çanakkale, Lapseki, Lapseki Mendirek Ucunda
 • Lapseki Işıklı Şamandırası, Çanakkale, Lapseki, Çanakkale Boğazı Dalyanburnu Mevkii
 • Lapseki Tali Mendirek Feneri, Çanakkale, Lapseki, Lapseki Mendirek Ucunda
 • Mehmetçik Feneri, Çanakkale, Eceabat, Burun Üzerinde
 • Nara Işıklı Şamandırası, Çanakkale, Çanakkale
 • Naraburnu Feneri, Çanakkale, Lapseki, Naraburnu Sığlığında
 • Sarısığlar Bankı Feneri, Çanakkale, Çimenlik İle Dalyanburnu Arasında
 • Sütlüce ( Galata ) Kanaryaburnu Feneri, Çanakkale, Bakırköyün Güneyinde
 • Zincirbozan Feneri, Çanakkale, Gelibolu, Zincirbozan Bankı Batısında
Ege fenerleri (Fener Adı, İl, İlçe, Yer)
 • Altınada (Panayıradası) Feneri, Muğla, Güllük, Muğla Didim Akbuk Limanı
 • Altınkum Sığlık Feneri, Aydın, Altınkum Sığlığında
 • Altınova Tüzüneradası, İzmir, Ayvalık, Altınova Balıkcı Barınagında Girişi Kum Adacık Üzerinde
 • Aslanburnu Feneri, İzmir, Foça, Aslan Burnu Foça
 • Ayvalık Dolapboğazı Feneri, Balıkesir, Ayvalık, Ege Deizi Ayvalık Lımanı.
 • Ayvalık İskele (A) Feneri. Kuzey Geçit (1), Balıkesir, Ayvalık, Ayvalık Kanalında
 • Ayvalık İskele © Feneri, Balıkesir, Ayvalık, Ayvalık Kanalında
 • Ayvalık İskele(B) Feneri, Balıkesir, Ayvalık, Ayvalık Kanalında
 • Ayvalık İşaret Şamandırası, Balıkesir, Ayvalık, Ayvalık Kılavuz Fenerinin Yıldız Burnunda
 • Ayvalık Sancak (A) Feneri, Balıkesir, Ayvalık, Ayvalık Kanalında
 • Ayvalık Sancak( C )Feneri.Güney Geçit ( 3 ), Balıkesir, Ayvalık, Ayvalık Kanalında.
 • Ayvalık Sancak(B) Feneri, Balıkesir, Ayvalık, Ayvalık Kanalında
 • Azaplar (Venedik) Kayalığı Feneri, İzmir, Foça, Foça Hacılar (Leventler) Limanı Ağzında.
 • Bademli Feneri., İzmir, Dikili, Bademli Pisa Limanı Burnunda
 • Bayrak Adası Feneri, Aydın, Kuşadası, Kuşadası Bayrak Adasında
 • Bozalanburnu (Alaçatı) Feneri, İzmir, Çeşme, Çeşme Alaçatı Körfezi
 • Büyük Saipadası Feneri, İzmir, Çeşme, Adanın Kuzeydoğu Burnu Ucunda
 • Çeşme (Fenerburnu) Feneri, İzmir, Çeşme, Kızıl Burun Üzerinde
 • Çeşme Dalyanköy Barınak Feneri, İzmir, Dalyanköy, Çeşme Dalyanköyde
 • Çıplakada Feneri(Ali Burnu)Feneri, Balıkesir, Ayvalık, Adanın Doğusunda Aliburnu
 • Çiladası (Tavşanada) Feneri, Aydın, Kuşadası, Kuşadası Dilek Boğazında.
 • Dikili Madraçayı Feneri, İzmir, Dikili, Altınova Madraçayı Ağzı
 • Dikili Mendirek Feneri, İzmir, Dikili, Dikili Limanında
 • Doğanbey Adası Feneri, İzmir, Seferihisar, Çeşme Doğanbey Adası Üzerinde
 • Eşek Adası (Sığacık)Feneri, İzmir, Seferihisar, Seferihisar Sığacık Limanı
 • Foça Değirmenburnu Feneri, İzmir, Foça, Foça Limanı Değirmen Burnu Üzerinde
 • Güneşadası Feneri, Balıkesir, Ayvalık, Adanın Tepesinde.
 • Güzelbahçe Feneri, İzmir, Urla, İzmir Körfezi Girişi.
 • Ilıcaburnu (Aliağa) Feneri, İzmir, Aliağa, Aliağa Limanında
 • İncegöl Feneri(Nicegöl), Muğla, Bodrum, Madalya Körfezi Burun Üzerinde.
 • İzmir Pasaport Güney Men. (Konakönü) Feneri, İzmir, Merkez, Mendirek Ucunda
 • İzmir Pasaport Kuz.Mend.Feneri, İzmir, Merkez, Gumruk Önü Mendireğin Kuzey Ucunda
 • İzmir Pasaport Mend.Feneri, İzmir, Merkez, Gümrük Önü, Güney Mend.Ucunda
 • Kale Yeri Sığ.(Döküntütaşı) Feneri, İzmir, Karaburun, Çeşme Kızılburun Döküntü Taşları Ucunda
 • [[Sarpıncık Fenerş|Karaburun (Sarpıncık) Feneri], İzmir, Karaburun, Adanın Burnu Üzerinde
 • Karşıyaka Sığlık Işıklı Şamandırası, İzmir, Ege Denizi
 • Kılavuzada (Alibeyadsı) Feneri., Balıkesir, Ayvalık, Adanın Güney Burnu Açığındakı Sğlıkta
 • Kokola (Çilazmak) Işıklı Şamandıra Feneri, İzmir, Urla, İzmir Körfezinde
 • Korkutburnu Feneri, Balıkesir, Ayvalık, Adadakı Burnun Üzerinde.
 • Kubilay Sığlık Işıklı Şamandıra Feneri, İzmir, Urla, İzmir Körfezinde
 • Kuşadası Feneri, Aydın, Kuşadası, Kusadası Kuzey Batı Ucunda
 • Monem Batık Gemi Feneri, İzmir, Çeşme, Çeşme Uçburunlar Mevki
 • Mordogan Tali Men.(Güney)Feneri, İzmir, Karaburun(Mordoğan), Mendirek Ucunda
 • Mordoğan Ana Mendirek (Kuzey) Feneri, İzmir, Mordoğan, Mordoğan Balıkçı Barınağında
 • Nergiz Kayalığı Feneri, İzmir, Urla, Ege Denizi Mordoğan Geçidi
 • Oğlakadası Feneri, İzmir, Foça, Oğlakadasının Güney Batısında
 • Pelikan (Hürmüz) Işıklı Şamandıra Feneri, İzmir, Urla, Pelikan Bankı Nihayetinde
 • Pırasa Adası (Aliağa) Feneri, İzmir, Aliağa, Adanın Tepesinde
 • Süngükaya Feneri, İzmir, Çeşme, Ada Üzerinde
 • Taşlıkburnu (Aliağa) Feneri, İzmir, Dikili, Burun Üzerinde
 • Tavşanada (Aliağa) Feneri, İzmir, Aliağa, Adanın Tepesinde
 • Tekağaç Feneri, Muğla, Bodrum/Güllük, Mandalya Körfezi Burun Üzerinde.
 • Tekeburnu Feneri, İzmir, Seferihisar, Seferihisar Sığacık Limanı
 • Toprak(Alev) Adası Feneri, İzmir, Çeşme, Çeşme Üçburunlar Kuzeyindeki Ada Üzerinde.
 • Tuzlaburnu (Aliağa Kumburnu) Feneri, İzmir, Dikili, Tuzlaburnu(Kum) Üzerinde.
 • Uç Burunlar Işıklı Şamandıra Feneri, İzmir, Çeşme, Çeşme Uçburunlar Mevkii Sılık Üzerinde
 • Ufakada Feneri, İzmir, Çeşme, Çeşme Ildır Körfezinde
 • Urla Bal.Bar.Feneri, İzmir, Urla, İzmir Körfezi Urla İskelesi.
 • Uzunada (Kösten) Feneri, İzmir, Urla, Adanın Kuzey Burnu Ucunda
 • Yenikale İskele Işıklı Şamandırası, İzmir, Yenikale, Sancakkale Önündeki Sığlık Üzerinde
 • Yenikale Sancak Işıklı Şamandıra Feneri, İzmir, Yenikale, Yeni Kale Sığlığı Üzerinde
 • Yılanadası (Körtaş) Feneri, İzmir, Urla, İzmir Körfezi.
 • Yumurtaadası Feneri, Balıkesir, Ayvalık, Edremit Körfezi Ağzında
Karadeniz fenerleri (Fener Adı, İl, İlçe, Yer)
 • Ağva Güney (Yeşil) Mendirek Feneri, İstanbul, Şile, Mendirek Ucunda
 • Ağva Kuzey Mendirek ( Kırmızı - Kuzey) Feneri, İstanbul, Şile, Mendirek Ucunda
 • Akçakoca Balıkçı Barınağı Ana Mendirek, Düzce, Akçakoca, Akçakoca Balıkçı Barınağı
 • Akçakoca Balıkçı Barınağı Tali Mendirek, Düzce, Akçakoca, Akçakoca Balıkçı Barınağı
 • Akçakoca Feneri, Düzce, Akçakoca, Yapköy Mevkii (Sakarya)
 • Akliman Feneri, Sinop, Akliman, Karaada Mevkiinde
 • Amasra Feneri, Bartın, Amasra, Yarımadanın Tepesinde
 • Amasra Güney Mendirek Feneri, Kastamonu, Amasra, Doğu Mendirek Ucunda
 • Amasra Kuzey Mendirek, Kastamonu, Amasra, Kuzey Mendirek Ucunda
 • Anadolu Karaburun Feneri, İstanbul, Beykoz, Burun 150mt Gerisinde
 • Araklı ( Kalecik ) Feneri, Trabzon, Araklı, Araklı Burnu Üzerinde
 • Araklı Barınak Ana Mendirek(Yeşil) Feneri, Trabzon, Araklı, Araklı Balıkçı Barınakları Üzerinde
 • Araklı Barınak Tali Mendirek ( Kırmızı ) Feneri, Trabzon, Araklı, Araklı Balıkçı Barınakları Üzerinde
 • Ardeşen Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri, Rize, Ardeşen, Ardeşen Balıkçı Barınağında
 • Ardeşen Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Feneri, Rize, Ardeşen, Ardeşen Balıkçı Barınağında
 • Arhavi Balıkçı Barınağı Ana (Yeşil) Feneri, Artvin, Arhavi, Arhavi Mendirek Ucu
 • Arhavi Balıkçı Barınağı Tali (Kırmızı) Feneri, Artvin, Arhavi, Arhavi Mendirek Ucu
 • Ayancık Çaylıoğlu Balbar Tali Kırmızı Fener, Sinop, Ayancık, Çaylıoğlu Barınağı
 • Ayancık Çaylıoğlu Barınak Ana Yeşil Feneri, Sinop, Ayancık, Çaylıoğlu Barınağı
 • Ayancık Ustaburun Feneri, Sinop, Ayancık, Ayancık Ustaburnu (Stefano Burnu)
 • Bafra Feneri, Samsun, Bafra, Kızılırmak Halis Burnunda
 • Bartın Demirliburnu, Bartın, Demirli Burnu Ucunda
 • Bartın Güney Mendirek, Bartın, Mendirek Ucunda
 • Bartın Kuzey Mendirek, Bartın, Mendirek Ucunda
 • Bartın Kuzey Mendirek İstikamet, Bartın, Kuzey Mendirek Ucundan 600m Geride
 • Bartın Liman İçi Taşdibi Feneri, Bartın, Liman İçi Taşdibinde
 • Bartın Tali (Güney) Mendirek, Bartın, Güney Mendirek Ucunda
 • Bozhane Batı Mendirek Feneri, Zonguldak, Kdz.Ereğli, Mendirek Ucundaki Balıkçı Barınağında
 • Bozhane Doğu Mendirek Feneri, Zonguldak, Kdz.Ereğli, Ereğli Limanında
 • Boztepe Feneri, Sinop, Boztepe, Boztepe Burnunda
 • Bozukkale Feneri, Ordu, Bozukkale, Bozukkale
 • Cide Barınak (A) Kuzey Noktası Feneri, Kastamonu, Cide, Cide Limanında
 • Cide Barınak (B) Güney Mendirek Feneri, Kastamonu, Cide, Cide Limanı
 • Cide Köpekkaya, Kastamonu, Cide, Köpekkaya Burnu Üzerinde
 • Civaburnu Feneri, Samsun, Çarşamba, Yeşil Irak Civa Burnunda
 • Çaltıburnu Feneri, Samsun, Terme, Termedeki Burun Üzerinde
 • Çamburnu ( Zefre ) Feneri, Giresun, Espiye, Hisar Üstü Köyü
 • Çamburnu (Vona) Feneri, Ordu, Perşembe, Perşembe Yalıköy Arası Çamburnu Mevkii.
 • Çanakburnu (Ağva) Feneri, İstanbul, Şile, Ürkük Burnunda
 • Çayeli Ana Mendirek Feneri, Rize, Çayeli, Çayeli Balıkçı Barınağında
 • Çayeli Tali Mendirek Feneri, Rize, Çayeli, Çayeli Balıkçı Barınağında
 • Eşekadası Feneri, İstanbul, Beykoz, Riva Köyü Üzerindeki Ada Üzerinde
 • Eynesil Feneri, Giresun, Eynesil, Kale Burnu Mevkii
 • Fatsa Bal. Bar.Tali Mendirek Feneri, Ordu, Fatsa, Fatsa Balıkçı Barınağında
 • Fatsa Bal.Bar.Ana .Mendirek Feneri, Ordu, Fatsa, Fatsa Balıkçı Barınağında
 • Fatsa Feneri, Ordu, Fatsa, Fatsa Bankı Üzerinde
 • Fatsa Yalıköy Bal.Bar.Ana Mendirek Feneri, Ordu, Fatsa, Yalıköy Balıkçı Barınağı
 • Fatsa Yalıköy Bal. Bar.Tali Mendirek Feneri, Ordu, Yalıköy, Yalıköy Balıkçı Barınağı
 • Gerze Feneri, Sinop, Gerze, Köşk Burnunda
 • Giresun Feneri, Giresun, Burnun Kuzey Doğrusunda
 • Giresun Güney Mendirek, Giresun, Tali Mendirek Ucunda
 • Giresun Kuzey Mendirek, Giresun, Mendirek Ucunda
 • Giresun Palamut Kayalığı Işıklı Şamandırası, Giresun, Merkez, Kayalık Üzerinde
 • Hopa Ana Mendirek Feneri, Artvin, Hopa, Hopa Limanı
 • Hopa Feneri, Artvin, Hopa, Çamlı Burnu (Hopa İle Arhavi Arası)
 • Hopa Sarp Ön İstikamet Feneri, Artvin, Hopa, Sarptaki Türkiye - Gürcistan Kara Hududunun Türkiye Tarafında
 • Hopa Tali Mendirek Feneri, Artvin, Hopa, Hopa Limanı
 • Işıklı Feneri, Trabzon, Çarşıbaşı Yeros Burnu Üzerinde
 • İğneada Balıkçı Barınağı Doğu Mendirek Feneri, Kırklareli, İğneada, Doğu Mendirek Ucunda
 • İğneada Balıkçı Barınağı Tali Mendirek, Kırklareli, İğneada, Tali Mendirek Ucunda
 • İğneada Feneri, Kırklareli, İğneada, Koru Burnunda
 • İncirburnu Feneri, Samsun, Bafra, Samsun 19 Mayıs Mahallesinde
 • İnebolu Feneri, Kastamonu, İnebolu, Burunda
 • İnebolu Güney Mendirek, Kastamonu, İnebolu, Mendirek Ucunda
 • İnebolu Kuzey Mendirek, Kastamonu, İnebolu, Mendirek Ucunda
 • Karadeniz Ereğli Ana Mendirek, Zonguldak, Kdz.Ereğli, Mendirek Ucunda
 • Kefken Adası Batı Mendirek Feneri, Kocaeli, Kefken, Kefken Barınağı Mendireği Ucunda
 • Kefken Adası Doğu Mendirek Feneri, Kocaeli, Kefken, Kefken Barınağı Mendireği Ucunda
 • Kefken Adası Feneri, Kocaeli, Kefken, Kefken Adası Batı Ucunda
 • Kefken Kovanağzı Koyu Feneri, Kocaeli, Kefken, Kefken Askeri Hücumbot Barınağı
 • Kerempe Feneri, Kastamonu, Kerempe, Kerempe Burnunda
 • Kıyıköy Balıkçı Barınağı Kırmızı Mendirek Feneri, Kırklareli, Saray - Midyeköy, Kıyıköy Liman İçi Tali Men.
 • Kıyıköy Balıkçı Barınağı Yeşil Mendirek, Kırklareli, Saray-Midye Kıyıyöy, Kıyıköy Liman İçi Ana Men.
 • Kızkalesi Feneri, Rize, Pazar, Rizeden Pazara Girerken Deniz Kenarı Kızkalesi Üzerinde
 • Kilyos Dalyanburnu Feneri, İstanbul, Kilyos, Kilyos Dalyan Burnu Mevkiinden 80m. İleride Kayalıkta
 • Kirazlık Balıkçı Barınağı Ana Mendirek Feneri, Rize, Pazar, Rize Pazar Kirazlık Balıkçı Barınak
 • Kirazlık Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Feneri, Rize, Pazar, Rize Pazar Kirazlık Balıkçı Barınakları
 • Kurucaşile Feneri, Kastamonu, Kurucaşile, Limanın Batısında Kunduz Ayağı Adası Burnunda
 • Ölüce Feneri, Kdz.Ereğli, Ölüce, Ölüce Burnunda
 • Piraziz Burnu Feneri, Giresun, Bulancak, Bulancak Pırazız Burnu.
 • Rize Burnu Feneri, Rize, Ana Mendireğin Kara İle Birleştiği İç Kısımda
 • Rize Işıklı Şamandıra, Rize, Rize Uzatılan Mendirek Ucunda
 • Rumeli Karaburun Feneri, İstanbul, Beykoz, Karaburun Eski Kale Üzerinde
 • Sakarya Dere Ağzı (Karasu) Feneri, Adapazarı, Nehir Metalinde
 • Samsun Doğu Mendirek Feneri, Samsun, Mendirek Ucunda
 • Samsun Güney Tali Mendirek, Samsun, Mendirek Ucunda
 • Samsun Kuzey Mendirek Feneri, Samsun, Mendirek Ucunda
 • Samsun Kuzey Tali Mendirek Feneri, Samsun, Uçtaki Fenerin 300m Batısında
 • Sinop İnceburun Feneri, Sinop, Burunda
 • Şile Balıkçı Barınağı Ana Kuzey Mendirek, İstanbul, Şile, Şile Limanında
 • Şile Feneri, İstanbul, Şile, Şile Burnunda
 • Taşburun Kıyıköy (Midye) Feneri, Kırklareli, Karadeniz Kıyıköy
 • Tirebolu Işıklı Şamandıra, Giresun, Tirebolu, Balıkçı Barınağı Ucunda
 • Tirebolu Kaleburnu Feneri, Giresun, Tirebolu, Doğu Burnunda
 • Trabzon Ana Mendirek Feneri, Trabzon, Trabzon Limanında
 • Trabzon Güzelhisar (Kale) Feneri, Trabzon, Güzelhisar, Güzelhisar Burnunda
 • Trabzon Işıklı Şamandıra (Batık Gemi Feneri), Trabzon, Trabzon Limanı Girişinde
 • Trabzon Tali Mendirek (Doğu) Kırmızı, Trabzon, Doğu Mendirek Üzerinde
 • Ünye Bal. Bar. Tali (Kırmızı) Mendirek Feneri, Ordu, Ünye, Ünye Çimento Fabrika Limanı
 • Ünye Bal.Bar. Ana (Yeşil) Mendirek Feneri, Ordu, Ünye, Ünye Çimento Fabrika Limanı
 • Ünye Feneri, Ordu, Ünye, Taşkana Burnunda
 • Yasonburnu Feneri, Ordu, Perşembe, Yalıköy Yason Burnu Ucunda
 • Zonguldak Feneri, Zonguldak
 • Zonguldak Ttk Ana Mendirek Feneri, Zonguldak, Merkez, Zonguldak Ttk Limanı
 • Zonguldak Ttk Tali Mendirek Feneri, Zonguldak, Merkez, Zonguldak Ttk Limanı
 • Marmara fenerleri (Fener Adı, İl, İlçe, Yer)
 • Asmalı Feneri, Balıkesir, Marmara Adası, Fener Adasının 0.9 Mil Doğusundaki Ada Üzerinde
 • Aydınbey Yarımadası Feneri, İstanbul, Pendik, Pavliv Adası Üzerinde
 • Aydınlıkkoyu Işıklı Şamandırası, İstanbul, Tuzla, Tuzla Aydınlık Koyu
 • Balıkçı Adası Feneri, İstanbul, Adalar, Balıkçı Adasında
 • Balyos Feneri, Balıkesir, Bandırma, Kapudağadasının Batısındaki Burun Üzerinde
 • Bandırma Kuzey Mendirek Feneri, Balıkesir, Bandırma, Bandırma Limanı Mendirek Ucunda
 • Bandırma Tali Mendirek Feneri, Balıkesir, Bandırma, Bandırma Limanı Mendirek Ucunda
 • Bostancı Mendirek Feneri, İstanbul, Mendirek Ucunda
 • Bostancı Sığlık Işıklı Şamandırası, İstanbul, Kadiköy, Bostancı Sığlığında
 • Bozburun Feneri, Yalova, Burun Üzerinde
 • Burgazada Feneri, İstanbul, Adalar, Adanın Liman Barınak Taşları Ucunda
 • Büyükada Işıklı Şamandırası, İstanbul, Adalar, Büyükada Vapur İskelesi Sığlığında
 • Değirmenburnu ( Büyükçekmece ) Feneri, İstanbul, Büyük Çekmece, Değirmen Burnu Üzerinde
 • Değirmenburnu ( İmralı ) Feneri, Bursa, İmralı, Adanın Doğusunda Değirmen Burnu Üzerinde
 • Dilburnu Feneri, Kocaeli, Karamürsel, Dilburnu Üzerinde
 • Dilek Kayalığı Feneri, İstanbul, Maltepe Bankının Güneyindeki Kayalık Üzerinde
 • Ekinlik Feneri, Balıkesir, Erdek, Araplar Adasının Batısındaki Kayalıklar Üzerinde
 • Ekinlik Geçidi Işıklı Şamandırası, Marmara Denizi, Ekinlik Adası, Marmara Denizi Ekinlik Adası
 • Erdek Deniz Üst Komutanlığı Feneri, Balıkesir, Erdek, Deniz Üst Komutanlıgı Mendirek Ucunda
 • Erdek Paşalımanı Feneri, Bandırma, Erdek, Adanın Dogusundaki Tuzla Burnu Ucunda
 • Erdek Tavşanada Feneri, Balıkesir, Erdek, Adanın Kuzey Doğu Ucunda
 • Fener Adası Feneri, Balıkesir, Bandırma, Fener Adasının Batı Kuzeyinin 10 Mt Gerisinde.
 • Fenerbahçe Feneri, İstanbul, Kadıköy, Burun Üzerinde
 • Fenerbahçe Işıklı Şamandırası, İstanbul, Kadiköy, Fenerbahçe Fenerinin 1600 M Batısında
 • Gemlik Tuzlaburnu Feneri, Bursa, Gemlik, Tuzla Burnunda
 • Gölcük Feneri, Kocaeli, Gölcük, Sığlık Burnu Üzerinde
 • Heybeliada Güney Mendirek Feneri, İstanbul, Adalar, Mendirek Ucunda
 • Hoşköy Feneri, Tekirdağ, Şarköy, Burun Üzerinde
 • İdo Yenikapı Mendirek Feneri, İstanbul, Eminönü, Yenikapı İdo İskelesi
 • İnceburun Feneri, Tekirdağ, Şarköy, İnci Burnunda
 • İtü Denizcilik Fakültesi, İstanbul, Tuzla, İtü Denizcilik Fakültesi Önüdeki Mendirek Ucunda
 • Kadıköy İnciburnu Feneri, İstanbul, Kadıköy, Kadıköy İnciburnu Mendirek Ucunda
 • Kapsüle Feneri, Balıkesir, Bandırma, Kapıdağ Yarımadasının Doğusundaki Kapsül Burnu Üzerinde
 • Karabiga Bar. ( B ) Noktası Feneri., Çanakkale, Biga, Karabiga Limanı
 • Karabiga Bar.Kuzey( A ) Noktası Feneri, Çanakkale, Biga, Karabiga Li Manı
 • Karabiga Feneri, Çanakkale, Biga, Kale Burnunun Ucunda
 • Karaburun ( Karabiga ) İnceburun Feneri, Çanakkale, Biga, Karabiga Karaburun Üzerinde
 • Karacabey Feneri, Bursa, Karacabey, Dereağzında
 • Kavaburnu Feneri, Kocaeli, Dil İskelesi, Kavaburun Üzerinde
 • Kumkapı Balıkçı Barınak Mendirek Feneri, İstanbul, Eminönü, Barınak Ucunda
 • M.Adası Barınak Ana Mendirek Feneri, Balıkesir, Marmara Adası, Marmara Adası Limanı
 • M.Adası Domuzburnu Feneri, Balıkesir, Marmara Adası, Marmaraadası Kuzeyı
 • Marmara Ababurnu Feneri, Balıkesir, Marmara Adası, Marmaraadası
 • Marmara Adası Barınak Tali Mendirek Feneri, Balıkesir, Marmara Adası, Balıkçı Barınağı Girişi Sancak Tarafı
 • Marmara Ereğli Feneri, İstanbul, Ereğli Koyunun Güneyindeki Burun Üzerinde
 • Marmara Ereğlisi Bal.Bar.Ana Mendirek Feneri, Tekirdağ, Merkez, Rıhtım Ucunda
 • Marmara Ereğlisi Bal.Barnak Mahmuz Feneri, Tekirdağ, Merkez, Rıhtımda
 • Marmara Ereğlisi Sığlık Feneri, Tekirdağ, Merkez, Döküntü Ucunda
 • Marmara Hayırsızada Feneri, Balıkesir, Marmara Adası, Marmara Adasının Batısında Ada Üzerinde
 • Martıburnu İmralı Feneri, Bursa, İmralı, Adanın Kuzey Batı Ucunda
 • Mimarsinan Balıkcı Barınağı Feneri, İstanbul, Büyük Çekmece, Mendirek Ucunda
 • Mola Bankı Işıklı Şamandıra Feneri, Marmara Denizi, Bandırma, Bandırma Mola Bankı Üzerinde
 • Mudanya Arnavutköy Feneri, Bursa, Mudanya, Arnavutköy Burnunda
 • Örencik Venedik Kayalığı Feneri, Tekirdağ, Kayalar Üzerinde
 • Paşalımanı Geçid Işıklı Şamandırası, Balıkesir, Erdek, Erdek Paşalimanı
 • Paşalimanı İskele İşaret Şamandırası, Balıkesir, Erdek, Paşalimanı Erdek
 • Paşalimanı Sancak İşaret Şamandırası, Balıkesir, Erdek, Paşalimanı Erdek
 • Pendik Tersane Mendirek Feneri, İstanbul, Pendik, Tersana Mendirek Ucunda
 • Saraylar Köyü Sandal Baseni Feneri, Balıkesir, Marmara Adası, Mendirek Ucunda
 • Selimpaşa (Silivri) İşaret Şamandırası, İstanbul, Silivri, Triklinoz Kayalıkları Güneyinde
 • Seperasyon Işıklı Şamandırası, İstanbul, Kadiköy, İstanbul Boğazı
 • Silivri Ana Mendirek Feneri, İstanbul, Silivri, Mendirek Ucunda
 • Silivri Tali Mendirek Feneri, İstanbul, Silivri, Mendirek Ucunda
 • Sivriada Feneri, İstanbul, Adalar, Sivriadanın Tepesinde
 • Tuzla Aydınlı Liman Men. Feneri, İstanbul, Tuzla, Tuzla Aydınlı Limanı
 • Tuzla Hayırsızada Feneri, İstanbul, Tuzla, Adada
 • Yalova Samanlıdere Ana ( Batı ) Mendirek Feneri, Yalova, Merkez, Mendirek Ucunda
 • Yalova Samanlıdere Tali ( Doğu ) Mendirek Feneri, Yalova, Merkez, Mendirek Ucunda
 • Yalova Sivrikaya Feneri, Yalova, Merkez, Kumburnu İle Kale Burnu Arasında
 • Yelkenkaya Feneri, Kocaeli, İzmit, Yelkenkaya Burnu Üzerinde
 • Yeşilköy Feneri, İstanbul, 0.5mil Doğudaki Burun Üzerinde
 • Yıldız Kayalığı Feneri, İstanbul, Adalar, Maltepe Bankı Kuzeyindeki Kayalık Üzerinde
 • Zeytinburnu ( Tütünçiftlik ) Feneri, Kocaeli, Tütünçiftlik, Zeytinburnu Üzerinde

Hiç yorum yok:

Ebedi takvim

Ebedi Takvim