30 Ekim 2010 Cumartesi

Seyirtme(Sırtı)ile Balık Avı

Seyirtme (sırtı-sürtme) ile balık avcılığı esas olarak hareket halindeki bir tekneden denizde yüzen bir balık izlenimi verecek şekilde kaşığın, yemin, yünlü veya seyirtmenin çekilmesi şeklide özetleyebiliriz. Tekne vasıtası ile hareket kazandırılan yem hızla ve acemice (özellikle) yüzdüğünden predatör (yırtıcı) balıkların dikkatini çekerek onların yeme atlayıp kapmasını ve dolayısı ile yakalanmasını sağlar. Seyirtme genel olarak yırtıcı balıkların avlanmasında kullanılan bir avlanma şeklidir ve temel olarak ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi yukarıda da belirtildiği gibi hareket halindeki teknenin arkasından sürükleme metodudur ve bu metotla oltanın ucundaki avlanma aletinizi uzun mesafeler boyunca olası balık mahallerinde gezdirirsiniz. Diğer bir yöntem de Boğazlar gibi akıntılı yörelere has olan teknenin akıntıya karşı motor üstünde (motoru çalışır vaziyette) tutulup, avlanma aletinin akıntıya bırakılıp yüzdürülmesi esasına dayanır. Bu iki temel yöntemin yanı sıra yine hareketli tekneden ancak çok yavaş olarak, ya elektrikli motorla ya da genellikle kürekle yapılan levrek sürtmesi vardır.
Balık adı Kullanılacak yem Takım Avlanma Şekli
Akya  Zargana,İlerya,Sübye,Kalamar Ahtapot,
İri kolyoz,Uskumru
 Ağır Takım  Kaşıkla,Yapay Yemle 
veya canlı yemle
Ahtapot Tirsi,Isparoz veya her hangi ölü balık  Orta ağırlıkta takım  Yapay yemle,Ahtapot çaparisi
Kalamar  Genellikle yemsiz  Hafif takım  Yapay yemle,Yapay yemle kıyıdan
Lahoz  Kupez,ispari,Kolyoz-Uskumru,ilerya  Orta ağırlıkta takım  Dip sürtmesi,Yapay yemle
Levrek  Zargana,İlerya,Gümüş,Karides(Teke)  Hafif takım  Uzunolta,Kıyısürtmesi,
Kaşıkla,Yapay Yemle
Lüfer  Zargana,izmarit,İstavrit  Hafif takım  Uzunolta,Kaşıkla
Mercan  Sübye,Kalamar  Orta ağırlıkta takım  Dip sürtmesi
Orfoz  Kolyos,Uskumru,Kupez,Sübye,Kalamar  Orta ağırlıkta takım  Dip sürtmesi
Orkinos  Torik,Palamut,Kefal  Çok ağır takım  Yemli sürtme
Palamut  Gümüş;tirsi,İstavrit  Hafif takım  Yüksük seyirtme
Sarıgöz  Zargana,İlerya  Ağır takım  Akya avcılığının aynıdır
Sarıkuyruk  Zargana,İlerya  Ağır takım  Akya avcılığının aynıdır
Sinarit  İskarpit,Gelincik,Kolyoz-Uskumru  Orta ağırlıkta takım  Dip sürtmesi,Kaşıkla
Tranca  Sübye,Kalamar,Kolyoz-Uskumru  Orta ağırlıkta takım  Dip sürtmesi veya kaşıkla
Zargana  Gümüş,Sardalya  İnce takım  İpekle,canlı yemle

Hiç yorum yok:

Ebedi takvim

Ebedi Takvim