27 Eylül 2010 Pazartesi

Kabuklular

Çift Kabuklular

Çift kabuklular - Bivalvia- yemli balıkçılıkta oldukça önemli bir yer kaplar. Sert kabuğun içindeki et birçok canlının iştahını çeker.Yukarıda soldan sağa sırası ile; Sulina, üstte kıllı midye,midye,pina,istiridye yer almaktadır.
Çift kabuklular bütün veya parça kullanılmadan kısa bir süre evvel ayıklanıp, ayıklanan  etin suyu süzdürülüp, rüzgar veya güneşte bir süre kurutulmasında yarar vardır..
Kaya midyesi(Şapka veya Şemsiye)
Kaya midyesi deniz kıyılarında taşlara yapışık olarak yaşarlar.Şekil olarak şemsiyeye benzediği için bazı yerlerde şemsiye veya şapka olarak adlandırılırlar.Bir bıçak yardımıyla çıkarılan midyenin etli kısmı çıkartılarak iğneye bir kaç kez dolandırılarak takılır.Özellikle kıyıdan çipura avı için kullanışlı bir yem olup.Küçük balıkların yemi tırtıklamasına aldırış etmeden beklemek gerekir.Çipura bir hamlede yemi alması hissedildiği an Kısa ve sert bir tasma ile iğne damağa oturtulur ve boşluk vermeden çekilir
Madya

Gerektiğinde temin edilebilirse her balık avında kullanılan mükemmel bir yem çeşididir.Özellikle çipura
avında çok tercih edilmektedir,Denizlerde taşlık ve kumluk yerlerde bol olarak bulunan kabuklu bir su canlısıdır. Zemin üzerinde yaşar.Yüzerek ve gözlük takılarak bol olarak toplanabilir.
Ortamda küçük balık bol ve yumuşak yemleri bozuyorsa madya tercih edilebilir. Kabuk içinden çıkarılması kabuğun çekiçle veya taşla kırılması ile olur. Kırılan kabuktan ayrılan canlının kapak olarak kullanıldığı tırnak şeklindeki sert kısmında bıçakla kesilerek atılması ve bundan sonra yem olarak takılması gerekir. Mercan ve çipura avında kullanılabilir.     

Hiç yorum yok:

Ebedi takvim

Ebedi Takvim