30 Ağustos 2010 Pazartesi

Kıyı Sürtmesi ile Levrek avı

Kıyı sürtmesi ile levrek avı özellikle ilkbahar ve sonbaharda limanlık (sakin) havalarda kıyıya yakın bölgelerde uygulanır. kıyı sürtmesi takımı için 0.70mm, 100m, tercihen yeşil veya kirli sarı renkli misina gamı alınıp esnettirildikten* sonra sıkıca bağlanarak orta boy bir mantara sarılır.Misinanın boş ucuna tercihen siyah renkli bir 5-6cm fırdöndü bağlanır söz konusu fırdöndü akıntı durumuna göre ağırlık yapması bakımında daha da büyütülebilir/küçültülebilir. Fırdöndünün boş ucuna 0.60mm yarım kulaç civarı bir arabeden eklenir ve ucuna 1cm çelik tercihen siyah bir fırdöndü bağlanır. Fırdöndüden sonra 0.40mm, 6 kulaç beden eklenir (bedenin her av gününde yenilenmesi ve yenilenirken de gamının alınıp esnetilmesi gerekir) bedenin sonuna ise mutlaka düz (çapraz iğne yemi döndürür) dövme (forged) kısa pala beyaz, 5/0 iğne bağlanır.(Mustad Ref.92553)

Kıyı sürtmesi takımının tek yemi canlı karides (Teke) dir.(Altaki Resim1)
Resim 1

Canlı iri karidesin başının önünde yer alan sivri çıkıntı (rostrum) ve arka yelpaze kuyruğun orta parçası kopartılır, ilk karidesin mümkün olduğunca arka ortasından daldırılan iğne sırttan kabuk altından ilerletilerek baş taraftan çıkartılır (burada en önemli unsur iğneye uygun boyda karidesi seçmektir) ikinci karides ise sondan ikinci boğumundan iğneye takılır. İkinci canlı karidesin sıçrama hareketini yapabilmesi lazımdır.
Yemlenmiş iğne hemen suya veya livara bırakılır. Av mahalline gelindiğinde takım yavaşça koyverilir, kürek üstünde çok ağır yollu ve sakin-sessiz ilerlenirken, takım arada bir ileri-geri oynatılarak balık kıskandırılır (balığın yemi görmesi sağlanır. Yem kah yüzdürülerek, kah dibe çöktürülerek balık aranır. Balık iğneye takıldığında dikkat edilmesi gereken husus balık istedikçe kaloma vermek ancak takımı bollatmamaktır. Balık fırsat bulduğunda misinayı çok keskin olan galsama kapaklarının kenarı ile kesebilir.(kulak arkası yapar.)
Canlı teke iğneye takılışı
Canlı teke iğneye takılışı video
*misina gamı alınıp tamamen açıldıktan sonra bir ucundan sabit bir yere bağlanarak, çekme kuvvetinin yakınlarına kadar gerdirilir.

Hiç yorum yok:

Ebedi takvim

Ebedi Takvim