20 Ağustos 2011 Cumartesi

Eşkina (Sciaena umbra)


                                                                 
                                       
Familyası Latincesi İngilizcesi Mahalli Adı
Scianidae Corvina umbra (Sciaena umbra) Brown meagre Eşkine, Karakoza balığı

Morfolojik Özellikleri:   

Vücut yanlardan basık olup, bir tanesi kısa olmak üzere iki sırt yüzgeci bulunur. İlk sırt yüzgeci kısa ve 10-11 ince dikenli, ikinci sırt yüzgeci uzun ve 23-25 yumuşak ışınlıdır. Anüs, karın ve göğüs yüzgeci dikenleri bariz beyazdır. Çenede bıyık bulunmayıp alt çene üst çeneden kısa, vücudun üst tarafı koyu kahverengi, alt tarafı metal parıltısındadır. Kuyruk yüzgeci yuvarlak olup kenarları siyahtır.
 Eşkina, yerli bir balık türüdür, göç etmez. Belirli bir bölgeyi sahiplenir ve yaşamı boyunca buradan ayrılmaz. Alnından çıkan 1-2 cm çapındaki taştan ötürü halk arasında taş balığı ve kaya levreği olarak da bilinir. Endüstriyel avcılığı yapılamadığı için balık lokantalarında levrekten sonra gelen balıktır. Avcılıgı yıl boyunca devam eder. Türkiye'de avı yasayla sınırlanmıştır. Ancak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu 31/2 no. lu sirküler ile 2007 yılından itibaren avcılığı serbest bırakılmıştır. Şu gün yürürlükte olan Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 1/2 Numaralı Tebliğ uyarınca Eşkina balığı "diğer türler" sınıfında belirtilmiş ve avının toplam limiti 5 kg olarak belirlenmiştir.
Maksimum uzunluğu 50 cm.
Ortalama uzunluğu 30-40 cm.
Maksimum ağırlığı 4 kg
Ortalama ağırlığı gr.
Üreme zamanları
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

 x  x  x  x
Avlanma Yöntemleri:Uzatma ağları, Parakete, Olta

Hiç yorum yok:

Ebedi takvim

Ebedi Takvim