12 Ağustos 2011 Cuma

Palamut


                                                                                                           
Familyası Latincesi İngilizcesi Mahalli Adı
Bcombridae Sarda sarda Atlantic bonito, Pelamid Torik, Altıparmak, Peçuta
Morfolojik Özellikleri:
Vücudu uzun ve muntazamdır. Kafanın arka kısmı ve göğüs yüzgecinin etrafı iyi gelişmiş pullarla, vücudu ise küçük pullarla kaplıdır. İki sırt yüzgeci birleşmiştir. Kuyruk yüzgeci ince ve çatallıdır. İkinci sırt yüzgeci, anüs yüzgeci ve kuyruk yüzgeci arasında altlı üstlü 7-10 adet yalancı yüzgeç bulunur. Rengi sırtta koyu, yan ve karında daha açıktır. Boylar büyüklüğe göre adlandırılır. (Vonoz, Çingene palamutu, Palamut, Torik, Sivri, Peçuta) Ağzı oldukça geniş olup, üst çene göz arasına veya daha ilerisine kadar ulaşır. Sırtları koyu mavi, yanları gümüşi ve karınları beyazdır. Yaşlarına göre gövdelerinde arkadan önem sırttan karın hizasına doğru meyilli veya dikine siyahımsı çizgi ve bantlar bulunur. 400 bin - 600 bin yumurta bırakırlar. Kuluçka süresi dört gündür. Yumurtadan çıkan larvalar önce planktonlarla, daha sonra küçük balıklarla beslenirler. Hızla büyüyüp, Eylül-Ekim başında 5-15 cm olurlar. 8-9 yıl yaşarlar.

Boylar büyüklüğe göre adlandırılır.
Cm arası Palamut Cinsi
00 - 10 Vanoz-Gaco
10 - 25 Çingene Palamudu
30 - 35 Palamut
40 - 45 Kestane Palamudu
50 - 55 Zindandelen
55 - 60 Torik
65 - 70 Altıparmak
70 ve üstü Peçuta

Maksimum uzunluğu 100 cm.
Ortalama uzunluğu 50 cm.
Maksimum ağırlığı 7-10 kg.
Ortalama ağırlığı 500-1000 gr.
Üreme zamanları
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

 x  x  x
Avlanma Yöntemleri :Gırgır, Uzatma ağları, Dalyan, Olta

Çapari nedir nasıl yapılır ve avlanılır:

Hiç yorum yok:

Ebedi takvim

Ebedi Takvim